Troms Fryseterminal AS
Juridisk navn:  Troms Fryseterminal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77647250
Postboks 5185 Solstrand Fax: 77647255
9284 Tromsø 9020 Tromsdalen
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 979223358
Aksjekapital: 3.915.000 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 9/1/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkompaniet Tromsø AS
Regnskapsfører: Lars Holm Shipping As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.39%
Resultat  
  
22.84%
Egenkapital  
  
16.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 81.210.000 73.566.000 64.757.000 52.441.000 51.717.000
Resultat: 19.709.000 16.044.000 10.933.000 9.824.000 6.379.000
Egenkapital: 52.350.000 45.035.000 36.717.000 32.370.000 28.928.000
Regnskap for  Troms Fryseterminal AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 81.210.000 73.566.000 64.757.000 52.441.000 51.717.000
Driftskostnader -60.192.000 -55.836.000 -52.036.000 -40.695.000 -43.479.000
Driftsresultat 21.018.000 17.730.000 12.721.000 11.746.000 8.238.000
Finansinntekter 636.000 414.000 322.000 79.000 309.000
Finanskostnader -1.945.000 -2.100.000 -2.109.000 -2.002.000 -2.167.000
Finans -1.309.000 -1.686.000 -1.787.000 -1.923.000 -1.858.000
Resultat før skatt 19.709.000 16.044.000 10.933.000 9.824.000 6.379.000
Skattekostnad -4.395.000 -3.726.000 -2.586.000 -2.382.000 -1.736.000
Årsresultat 15.315.000 12.318.000 8.347.000 7.442.000 4.643.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.270.000 84.261.000 89.310.000 67.186.000 69.481.000
Sum omløpsmidler 50.868.000 48.580.000 35.580.000 28.592.000 22.281.000
Sum eiendeler 135.138.000 132.841.000 124.890.000 95.778.000 91.762.000
Sum opptjent egenkapital 48.435.000 41.120.000 32.802.000 28.455.000 25.013.000
Sum egenkapital 52.350.000 45.035.000 36.717.000 32.370.000 28.928.000
Sum langsiktig gjeld 67.141.000 71.051.000 47.095.000 50.050.000 53.205.000
Sum kortsiktig gjeld 15.648.000 16.755.000 41.078.000 13.358.000 9.629.000
Sum gjeld og egenkapital 135.139.000 132.841.000 124.890.000 95.778.000 91.762.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 81.210.000 73.557.000 64.754.000 52.351.000 51.607.000
Andre inntekter 0 9.000 2.000 90.000 110.000
Driftsinntekter 81.210.000 73.566.000 64.757.000 52.441.000 51.717.000
Varekostnad -30.166.000 -28.732.000 -25.118.000 -21.400.000 -21.636.000
Lønninger -14.251.000 -12.898.000 -11.314.000 -8.984.000 -9.357.000
Avskrivning -6.080.000 -6.148.000 -5.156.000 -4.654.000 -4.361.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.695.000 -8.058.000 -10.448.000 -5.657.000 -8.125.000
Driftskostnader -60.192.000 -55.836.000 -52.036.000 -40.695.000 -43.479.000
Driftsresultat 21.018.000 17.730.000 12.721.000 11.746.000 8.238.000
Finansinntekter 636.000 414.000 322.000 79.000 309.000
Finanskostnader -1.945.000 -2.100.000 -2.109.000 -2.002.000 -2.167.000
Finans -1.309.000 -1.686.000 -1.787.000 -1.923.000 -1.858.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -4.000.000 -4.000.000 -3.000.000
Årsresultat 15.315.000 12.318.000 8.347.000 7.442.000 4.643.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.233.000 5.233.000 5.233.000 5.233.000 5.233.000
Maskiner anlegg 73.432.000 76.433.000 80.379.000 58.638.000 61.917.000
Driftsløsøre 5.565.000 2.543.000 3.697.000 3.315.000 2.330.000
Sum varige driftsmidler 84.230.000 84.209.000 89.310.000 67.186.000 69.481.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 52.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 84.270.000 84.261.000 89.310.000 67.186.000 69.481.000
Varebeholdning 698.000 717.000 583.000 713.000 499.000
Kundefordringer 9.552.000 5.558.000 6.964.000 7.468.000 3.673.000
Andre fordringer 825.000 781.000 878.000 658.000 380.000
Sum investeringer 7.088.000 6.948.000 6.927.000 6.873.000 0
Kasse, bank 32.706.000 34.577.000 20.229.000 12.880.000 17.729.000
Sum omløpsmidler 50.868.000 48.580.000 35.580.000 28.592.000 22.281.000
Sum eiendeler 135.138.000 132.841.000 124.890.000 95.778.000 91.762.000
Sum opptjent egenkapital 48.435.000 41.120.000 32.802.000 28.455.000 25.013.000
Sum egenkapital 52.350.000 45.035.000 36.717.000 32.370.000 28.928.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.391.000 2.801.000 3.345.000 3.800.000 4.455.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 23.058.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 67.141.000 71.051.000 47.095.000 50.050.000 53.205.000
Leverandørgjeld 2.969.000 2.387.000 5.063.000 2.464.000 1.463.000
Betalbar skatt 4.804.000 4.270.000 3.041.000 3.037.000 1.992.000
Skyldig offentlige avgifter 2.373.000 2.082.000 902.000 1.704.000 1.298.000
Utbytte 0 0 -4.000.000 -4.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 5.502.000 8.016.000 5.014.000 2.152.000 1.876.000
Sum kortsiktig gjeld 15.648.000 16.755.000 41.078.000 13.358.000 9.629.000
Sum gjeld og egenkapital 135.139.000 132.841.000 124.890.000 95.778.000 91.762.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.220.000 31.825.000 -5.498.000 15.234.000 12.652.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.9 0.9 2.1 2.3
Likviditetsgrad 2 3.2 2.9 0.9 2.1 2.3
Soliditet 38.7 33.9 29.4 33.8 31.5
Resultatgrad 25.9 24.1 19.6 22.4 15.9
Rentedekningsgrad 10.8 8.4 6 5.9 3.9
Gjeldsgrad 1.6 1.9 2.4 2.0 2.2
Total kapitalrentabilitet 1 13.7 10.4 12.3 9.3
Signatur
01.07.2016
STYRET I FELLESSKAP.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex