Tron Johan Wiig AS
Juridisk navn:  Tron Johan Wiig AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90564047
Flatavegen 6 Flatavegen 6 Fax:
2050 Jessheim 2050 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 992191589
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 1/9/2008 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
583.33%
Egenkapital  
  
21.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 58.000 -12.000 -10.000 -9.000 -11.000
Egenkapital: 330.000 272.000 308.000 316.000 324.000
Regnskap for  Tron Johan Wiig AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -16.000 -13.000 -11.000 -10.000 -12.000
Driftsresultat -16.000 -13.000 -11.000 -10.000 -12.000
Finansinntekter 74.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 74.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 58.000 -12.000 -10.000 -9.000 -11.000
Skattekostnad 0 -24.000 2.000 1.000 21.000
Årsresultat 58.000 -36.000 -8.000 -7.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 83.000 83.000 107.000 105.000 104.000
Sum omløpsmidler 247.000 189.000 201.000 211.000 220.000
Sum eiendeler 330.000 272.000 308.000 316.000 324.000
Sum opptjent egenkapital 180.000 122.000 158.000 166.000 174.000
Sum egenkapital 330.000 272.000 308.000 316.000 324.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 330.000 272.000 308.000 316.000 324.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -13.000 -11.000 -10.000 -12.000
Driftskostnader -16.000 -13.000 -11.000 -10.000 -12.000
Driftsresultat -16.000 -13.000 -11.000 -10.000 -12.000
Finansinntekter 74.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 74.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 58.000 -36.000 -8.000 -7.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 24.000 23.000 21.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000
Sum anleggsmidler 83.000 83.000 107.000 105.000 104.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 247.000 189.000 201.000 211.000 220.000
Sum omløpsmidler 247.000 189.000 201.000 211.000 220.000
Sum eiendeler 330.000 272.000 308.000 316.000 324.000
Sum opptjent egenkapital 180.000 122.000 158.000 166.000 174.000
Sum egenkapital 330.000 272.000 308.000 316.000 324.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 330.000 272.000 308.000 316.000 324.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 247.000 189.000 201.000 211.000 220.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 17.6 -4.4 -3.2 -2.8 -3.4
Signatur
15.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.04.2020
STYRET KAN MEDDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex