Trondheim Liftsenter As
Juridisk navn:  Trondheim Liftsenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46949280
Jamthaugvegen 11 Jamthaugvegen 11 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 914225345
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2014 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.21%
Resultat  
  
-4.04%
Egenkapital  
  
-93.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 670.000 772.000 893.000 542.000 0
Resultat: -232.000 -223.000 112.000 -165.000 -1.000
Egenkapital: -479.000 -247.000 -24.000 -136.000 29.000
Regnskap for  Trondheim Liftsenter As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 670.000 772.000 893.000 542.000 0
Driftskostnader -889.000 -976.000 -758.000 -680.000 -1.000
Driftsresultat -218.000 -204.000 135.000 -138.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -13.000 -19.000 -24.000 -27.000 0
Finans -13.000 -19.000 -23.000 -27.000 0
Resultat før skatt -232.000 -223.000 112.000 -165.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -232.000 -223.000 112.000 -165.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 212.000 366.000 520.000 597.000 0
Sum omløpsmidler 44.000 43.000 82.000 251.000 29.000
Sum eiendeler 256.000 409.000 602.000 848.000 29.000
Sum opptjent egenkapital -509.000 -277.000 -54.000 -166.000 -1.000
Sum egenkapital -479.000 -247.000 -24.000 -136.000 29.000
Sum langsiktig gjeld 320.000 260.000 352.000 445.000 0
Sum kortsiktig gjeld 414.000 396.000 274.000 539.000 0
Sum gjeld og egenkapital 255.000 409.000 602.000 848.000 29.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 670.000 772.000 893.000 542.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 670.000 772.000 893.000 542.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -154.000 -154.000 -154.000 -108.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -735.000 -822.000 -604.000 -572.000 -1.000
Driftskostnader -889.000 -976.000 -758.000 -680.000 -1.000
Driftsresultat -218.000 -204.000 135.000 -138.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -13.000 -19.000 -24.000 -27.000 0
Finans -13.000 -19.000 -23.000 -27.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -232.000 -223.000 112.000 -165.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 212.000 366.000 520.000 597.000 0
Sum varige driftsmidler 212.000 366.000 520.000 597.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 212.000 366.000 520.000 597.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 13.000 4.000 0 181.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 39.000 82.000 70.000 29.000
Sum omløpsmidler 44.000 43.000 82.000 251.000 29.000
Sum eiendeler 256.000 409.000 602.000 848.000 29.000
Sum opptjent egenkapital -509.000 -277.000 -54.000 -166.000 -1.000
Sum egenkapital -479.000 -247.000 -24.000 -136.000 29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 320.000 260.000 352.000 445.000 0
Leverandørgjeld 335.000 287.000 13.000 8.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 57.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000 109.000 204.000 531.000 0
Sum kortsiktig gjeld 414.000 396.000 274.000 539.000 0
Sum gjeld og egenkapital 255.000 409.000 602.000 848.000 29.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -370.000 -353.000 -192.000 -288.000 29.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.3 0.5 0.0
Soliditet -187.8 -60.4 -16.0 100.0
Resultatgrad -32.5 -26.4 15.1 -25.5
Rentedekningsgrad -16.8 -10.7 5.6 -5.1
Gjeldsgrad -1.5 -2.7 -26.1 -7.2 0.0
Total kapitalrentabilitet -85.5 -49.9 22.6 -16.3 -3.4
Signatur
30.09.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
30.09.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex