Trondheim Liftutleie As
Juridisk navn:  Trondheim Liftutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46949280
Jamthaugvegen 11 Jamthaugvegen 11 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 913768744
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/1/2014 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
65.18%
Resultat  
  
-537.14%
Egenkapital  
  
-54.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.502.000 3.331.000 2.233.000 691.000 0
Resultat: -306.000 70.000 380.000 152.000 0
Egenkapital: 217.000 479.000 431.000 144.000 30.000
Regnskap for  Trondheim Liftutleie As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.502.000 3.331.000 2.233.000 691.000 0
Driftskostnader -5.745.000 -3.220.000 -1.823.000 -533.000 0
Driftsresultat -242.000 110.000 410.000 159.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -65.000 -40.000 -29.000 -7.000 0
Finans -65.000 -40.000 -29.000 -7.000 0
Resultat før skatt -306.000 70.000 380.000 152.000 0
Skattekostnad 37.000 -23.000 -93.000 -38.000 0
Årsresultat -269.000 48.000 287.000 114.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.252.000 1.469.000 1.264.000 916.000 0
Sum omløpsmidler 1.516.000 866.000 511.000 145.000 30.000
Sum eiendeler 3.768.000 2.335.000 1.775.000 1.061.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 187.000 449.000 401.000 114.000 0
Sum egenkapital 217.000 479.000 431.000 144.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 1.403.000 804.000 927.000 692.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.149.000 1.052.000 417.000 225.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.769.000 2.335.000 1.775.000 1.061.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.402.000 3.331.000 2.233.000 691.000 0
Andre inntekter 100.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.502.000 3.331.000 2.233.000 691.000 0
Varekostnad -102.000 -30.000 0 0 0
Lønninger -797.000 -304.000 0 0 0
Avskrivning -347.000 -231.000 -148.000 -52.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.499.000 -2.655.000 -1.675.000 -481.000 0
Driftskostnader -5.745.000 -3.220.000 -1.823.000 -533.000 0
Driftsresultat -242.000 110.000 410.000 159.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -65.000 -40.000 -29.000 -7.000 0
Finans -65.000 -40.000 -29.000 -7.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -269.000 48.000 287.000 114.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.695.000 990.000 695.000 790.000 0
Driftsløsøre 173.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.868.000 990.000 695.000 790.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 384.000 479.000 569.000 126.000 0
Sum anleggsmidler 2.252.000 1.469.000 1.264.000 916.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 984.000 760.000 332.000 110.000 0
Andre fordringer 141.000 41.000 2.000 13.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 391.000 65.000 177.000 22.000 30.000
Sum omløpsmidler 1.516.000 866.000 511.000 145.000 30.000
Sum eiendeler 3.768.000 2.335.000 1.775.000 1.061.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 187.000 449.000 401.000 114.000 0
Sum egenkapital 217.000 479.000 431.000 144.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 45.000 45.000 38.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 147.000 127.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.403.000 804.000 927.000 692.000 0
Leverandørgjeld 1.946.000 692.000 0 98.000 0
Betalbar skatt 0 22.000 87.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 87.000 60.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 116.000 131.000 203.000 126.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.149.000 1.052.000 417.000 225.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.769.000 2.335.000 1.775.000 1.061.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -633.000 -186.000 94.000 -80.000 30.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 1.2 0.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 1.2 0.7 0.0
Soliditet 5.8 20.5 24.3 13.6 100.0
Resultatgrad -4.4 3.3 18.4 23.0
Rentedekningsgrad -3.7 2.8 14.1 22.7
Gjeldsgrad 16.4 3.9 3.1 6.4 0.0
Total kapitalrentabilitet -6.4 4.7 23.1 15.0 0.0
Signatur
22.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
22.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex