Trosavik Invest AS
Juridisk navn:  Trosavik Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51496741
Trosavigveien 221 Trosavigveien 221 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 987977124
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/7/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-71.92%
Resultat  
  
-151.75%
Egenkapital  
  
-1.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.004.000 3.576.000 3.575.000 2.135.000 7.687.000
Resultat: -1.034.000 1.998.000 2.418.000 818.000 8.173.000
Egenkapital: 16.989.000 17.290.000 15.805.000 14.045.000 13.501.000
Regnskap for  Trosavik Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.004.000 3.576.000 3.575.000 2.135.000 7.687.000
Driftskostnader -1.259.000 -1.071.000 -654.000 -763.000 -940.000
Driftsresultat -255.000 2.505.000 2.922.000 1.373.000 6.746.000
Finansinntekter 27.000 230.000 270.000 221.000 2.261.000
Finanskostnader -807.000 -737.000 -773.000 -776.000 -833.000
Finans -780.000 -507.000 -503.000 -555.000 1.428.000
Resultat før skatt -1.034.000 1.998.000 2.418.000 818.000 8.173.000
Skattekostnad 0 -514.000 -658.000 -274.000 -1.727.000
Årsresultat -1.034.000 1.485.000 1.760.000 544.000 6.446.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.356.000 43.284.000 39.909.000 39.264.000 34.743.000
Sum omløpsmidler 1.302.000 359.000 171.000 2.778.000 8.548.000
Sum eiendeler 45.658.000 43.643.000 40.080.000 42.042.000 43.291.000
Sum opptjent egenkapital 15.912.000 16.945.000 15.461.000 13.700.000 13.156.000
Sum egenkapital 16.989.000 17.290.000 15.805.000 14.045.000 13.501.000
Sum langsiktig gjeld 22.915.000 22.915.000 22.915.000 22.260.000 27.471.000
Sum kortsiktig gjeld 5.754.000 3.437.000 1.359.000 5.736.000 2.320.000
Sum gjeld og egenkapital 45.658.000 43.642.000 40.080.000 42.041.000 43.292.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 461.000 2.778.000 2.997.000 1.464.000 6.878.000
Andre inntekter 543.000 798.000 578.000 671.000 808.000
Driftsinntekter 1.004.000 3.576.000 3.575.000 2.135.000 7.687.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -26.000 0 0 0
Avskrivning -78.000 -199.000 -238.000 -223.000 -253.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.181.000 -846.000 -416.000 -540.000 -687.000
Driftskostnader -1.259.000 -1.071.000 -654.000 -763.000 -940.000
Driftsresultat -255.000 2.505.000 2.922.000 1.373.000 6.746.000
Finansinntekter 27.000 230.000 270.000 221.000 2.261.000
Finanskostnader -807.000 -737.000 -773.000 -776.000 -833.000
Finans -780.000 -507.000 -503.000 -555.000 1.428.000
Konsernbidrag 0 -94.000 -60.000 -237.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.034.000 1.485.000 1.760.000 544.000 6.446.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 33.348.000 33.398.000 26.068.000 26.262.000 26.442.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 35.000 10.000 39.000 83.000 126.000
Sum varige driftsmidler 33.383.000 33.408.000 26.107.000 26.345.000 26.568.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.972.000 9.876.000 13.802.000 12.919.000 8.175.000
Sum anleggsmidler 44.356.000 43.284.000 39.909.000 39.264.000 34.743.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 1.464.000 6.850.000
Andre fordringer 52.000 37.000 37.000 979.000 1.674.000
Sum investeringer 513.000 322.000 50.000 10.000 10.000
Kasse, bank 4.000 0 0 8.000 14.000
Sum omløpsmidler 1.302.000 359.000 171.000 2.778.000 8.548.000
Sum eiendeler 45.658.000 43.643.000 40.080.000 42.042.000 43.291.000
Sum opptjent egenkapital 15.912.000 16.945.000 15.461.000 13.700.000 13.156.000
Sum egenkapital 16.989.000 17.290.000 15.805.000 14.045.000 13.501.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.710.000 2.906.000 682.000 5.503.000 75.000
Sum langsiktig gjeld 22.915.000 22.915.000 22.915.000 22.260.000 27.471.000
Leverandørgjeld 19.000 38.000 15.000 32.000 18.000
Betalbar skatt 0 484.000 638.000 186.000 1.594.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 10.000 24.000 15.000 633.000
Sum kortsiktig gjeld 5.754.000 3.437.000 1.359.000 5.736.000 2.320.000
Sum gjeld og egenkapital 45.658.000 43.642.000 40.080.000 42.041.000 43.292.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.452.000 -3.078.000 -1.188.000 -2.958.000 6.228.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.1 0.5 3.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.1 0.5 3.7
Soliditet 37.2 39.6 39.4 33.4 31.2
Resultatgrad -25.4 70.1 81.7 64.3 87.8
Rentedekningsgrad -0.3 3.4 3.8 2.1 10.8
Gjeldsgrad 1.7 1.5 1.5 2.0 2.2
Total kapitalrentabilitet -0.5 6.3 8 3.8 20.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex