Trovåg AS
Juridisk navn:  Trovåg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55320370
Ulriksdal 37 Ulriksdal 37 Fax:
5009 Bergen 5009 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989567950
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/16/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1241.84%
Egenkapital  
  
13.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 7.568.000 564.000 13.906.000 12.619.000 -4.593.000
Egenkapital: 64.489.000 56.934.000 56.374.000 42.470.000 31.885.000
Regnskap for  Trovåg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -32.000 -32.000 -40.000 -54.000 -79.000
Driftsresultat -32.000 -32.000 -40.000 -54.000 -79.000
Finansinntekter 7.650.000 646.000 14.019.000 12.722.000 -4.244.000
Finanskostnader -50.000 -50.000 -73.000 -50.000 -269.000
Finans 7.600.000 596.000 13.946.000 12.672.000 -4.513.000
Resultat før skatt 7.568.000 564.000 13.906.000 12.619.000 -4.593.000
Skattekostnad -13.000 -4.000 -2.000 -35.000 51.000
Årsresultat 7.555.000 560.000 13.904.000 12.585.000 -4.543.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 13.000 17.000 19.000 54.000
Sum omløpsmidler 64.548.000 60.471.000 62.408.000 52.003.000 40.182.000
Sum eiendeler 64.552.000 60.484.000 62.425.000 52.022.000 40.236.000
Sum opptjent egenkapital 64.389.000 56.834.000 56.274.000 42.370.000 31.785.000
Sum egenkapital 64.489.000 56.934.000 56.374.000 42.470.000 31.885.000
Sum langsiktig gjeld 51.000 3.551.000 6.051.000 7.551.000 8.351.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 0 1.000 2.002.000 0
Sum gjeld og egenkapital 64.553.000 60.485.000 62.426.000 52.023.000 40.236.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -32.000 -40.000 -54.000 -79.000
Driftskostnader -32.000 -32.000 -40.000 -54.000 -79.000
Driftsresultat -32.000 -32.000 -40.000 -54.000 -79.000
Finansinntekter 7.650.000 646.000 14.019.000 12.722.000 -4.244.000
Finanskostnader -50.000 -50.000 -73.000 -50.000 -269.000
Finans 7.600.000 596.000 13.946.000 12.672.000 -4.513.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.000.000 0
Årsresultat 7.555.000 560.000 13.904.000 12.585.000 -4.543.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 13.000 17.000 19.000 54.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 13.000 17.000 19.000 54.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 22.583.000 41.782.000 47.441.000 48.960.000 28.854.000
Kasse, bank 41.965.000 18.689.000 14.968.000 3.044.000 11.328.000
Sum omløpsmidler 64.548.000 60.471.000 62.408.000 52.003.000 40.182.000
Sum eiendeler 64.552.000 60.484.000 62.425.000 52.022.000 40.236.000
Sum opptjent egenkapital 64.389.000 56.834.000 56.274.000 42.370.000 31.785.000
Sum egenkapital 64.489.000 56.934.000 56.374.000 42.470.000 31.885.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 51.000 3.551.000 6.051.000 7.551.000 8.351.000
Leverandørgjeld 9.000 0 1.000 2.000 0
Betalbar skatt 4.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 2.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 0 1.000 2.002.000 0
Sum gjeld og egenkapital 64.553.000 60.485.000 62.426.000 52.023.000 40.236.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.535.000 60.471.000 62.407.000 50.001.000 40.182.000
Likviditetsgrad 1 4965.2 62408 2
Likviditetsgrad 2 4965.2 0 9999.9 2 0.0
Soliditet 99.9 94.1 90.3 81.6 79.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.6 -0.6 -0.5 -1.1 -16.1
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 11.8 1 22.4 24.4 -10.7
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex