Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Truck Service As
Juridisk navn:  Truck Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Arken Økonomitjenester As Tollbugata 115 Industriveien 2 Fax:
3041 Drammen 9062 Furuflaten
Fylke: Kommune:
Troms Lyngen
Org.nr: 914918944
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/30/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Arken Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
851.63%
Resultat  
  
2605.26%
Egenkapital  
  
197.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 1.456.000 153.000 699.000
Resultat: 476.000 -19.000 243.000
Egenkapital: 538.000 181.000 195.000
Regnskap for  Truck Service As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.456.000 153.000 699.000
Driftskostnader -972.000 -150.000 -456.000
Driftsresultat 483.000 3.000 243.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -22.000 0
Finans -7.000 -22.000 0
Resultat før skatt 476.000 -19.000 243.000
Skattekostnad -119.000 5.000 -65.000
Årsresultat 357.000 -14.000 178.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 541.000 210.000 222.000
Sum omløpsmidler 1.210.000 43.000 54.000
Sum eiendeler 1.751.000 253.000 276.000
Sum opptjent egenkapital 508.000 151.000 178.000
Sum egenkapital 538.000 181.000 195.000
Sum langsiktig gjeld 33.000 21.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 1.179.000 50.000 73.000
Sum gjeld og egenkapital 1.750.000 252.000 277.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.439.000 124.000 699.000
Andre inntekter 17.000 30.000 0
Driftsinntekter 1.456.000 153.000 699.000
Varekostnad -482.000 0 -58.000
Lønninger 0 -1.000 0
Avskrivning -85.000 -45.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -405.000 -104.000 -367.000
Driftskostnader -972.000 -150.000 -456.000
Driftsresultat 483.000 3.000 243.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -22.000 0
Finans -7.000 -22.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 357.000 -14.000 178.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 526.000 195.000 194.000
Sum varige driftsmidler 526.000 195.000 194.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 28.000
Sum anleggsmidler 541.000 210.000 222.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 942.000 0 3.000
Andre fordringer 37.000 0 37.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 231.000 43.000 14.000
Sum omløpsmidler 1.210.000 43.000 54.000
Sum eiendeler 1.751.000 253.000 276.000
Sum opptjent egenkapital 508.000 151.000 178.000
Sum egenkapital 538.000 181.000 195.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 4.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 33.000 21.000 9.000
Leverandørgjeld 728.000 36.000 5.000
Betalbar skatt 90.000 0 56.000
Skyldig offentlige avgifter 193.000 0 12.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 168.000 14.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.179.000 50.000 73.000
Sum gjeld og egenkapital 1.750.000 252.000 277.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000 -7.000 -19.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 1 0.9 0.8
Soliditet 30.7 71.8 70.4
Resultatgrad 33.2 2 34.8
Rentedekningsgrad 6 0.1
Gjeldsgrad 2.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 27.6 1.2 87.7
Signatur
28.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
28.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex