Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Trugstad Drift AS
Juridisk navn:  Trugstad Drift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63995890
Trugstadveien 10 Trugstadveien 10 Fax: 63995087
2034 Holter 2034 Holter
Fylke: Kommune:
Viken Nannestad
Org.nr: 992828854
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 6/20/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Mazars Revisjon As
Regnskapsfører: Bs Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-91.27%
Resultat  
  
61.27%
Egenkapital  
  
-88.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 130.000 1.489.000 2.509.000 2.717.000 1.669.000
Resultat: -251.000 -648.000 -312.000 -118.000 -835.000
Egenkapital: 34.000 285.000 933.000 253.000 371.000
Regnskap for  Trugstad Drift AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 130.000 1.489.000 2.509.000 2.717.000 1.669.000
Driftskostnader -382.000 -2.136.000 -2.821.000 -2.816.000 -2.487.000
Driftsresultat -251.000 -648.000 -312.000 -100.000 -818.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -18.000 -17.000
Finans 0 0 0 -18.000 -17.000
Resultat før skatt -251.000 -648.000 -312.000 -118.000 -835.000
Skattekostnad 0 0 0 0 224.000
Årsresultat -251.000 -648.000 -312.000 -118.000 -611.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.000 5.000 14.000 5.000
Sum omløpsmidler 443.000 5.492.000 4.705.000 4.325.000 3.921.000
Sum eiendeler 443.000 5.494.000 4.710.000 4.339.000 3.926.000
Sum opptjent egenkapital -772.000 -521.000 128.000 -553.000 -2.135.000
Sum egenkapital 34.000 285.000 933.000 253.000 371.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 409.000 5.209.000 3.777.000 4.086.000 3.555.000
Sum gjeld og egenkapital 443.000 5.494.000 4.711.000 4.339.000 3.926.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 130.000 1.480.000 2.509.000 2.712.000 1.669.000
Andre inntekter 1.000 9.000 0 5.000 0
Driftsinntekter 130.000 1.489.000 2.509.000 2.717.000 1.669.000
Varekostnad -82.000 -454.000 -891.000 -896.000 -538.000
Lønninger -2.000 -1.108.000 -1.067.000 -1.366.000 -1.458.000
Avskrivning -2.000 -3.000 -9.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -296.000 -539.000 -854.000 -549.000 -486.000
Driftskostnader -382.000 -2.136.000 -2.821.000 -2.816.000 -2.487.000
Driftsresultat -251.000 -648.000 -312.000 -100.000 -818.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -18.000 -17.000
Finans 0 0 0 -18.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -251.000 -648.000 -312.000 -118.000 -611.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 2.000 5.000 14.000 3.000
Sum varige driftsmidler 0 2.000 5.000 14.000 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 2.000
Sum anleggsmidler 0 2.000 5.000 14.000 5.000
Varebeholdning 0 65.000 92.000 105.000 98.000
Kundefordringer 2.000 16.000 14.000 40.000 32.000
Andre fordringer 18.000 1.000 22.000 3.509.000 3.330.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 77.000 66.000 200.000 672.000 460.000
Sum omløpsmidler 443.000 5.492.000 4.705.000 4.325.000 3.921.000
Sum eiendeler 443.000 5.494.000 4.710.000 4.339.000 3.926.000
Sum opptjent egenkapital -772.000 -521.000 128.000 -553.000 -2.135.000
Sum egenkapital 34.000 285.000 933.000 253.000 371.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 46.000 4.652.000 3.172.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 35.000 64.000 102.000 73.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 42.000 63.000 201.000 125.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 347.000 480.000 478.000 3.784.000 3.357.000
Sum kortsiktig gjeld 409.000 5.209.000 3.777.000 4.086.000 3.555.000
Sum gjeld og egenkapital 443.000 5.494.000 4.711.000 4.339.000 3.926.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 283.000 928.000 239.000 366.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.2 1.1 1.1
Soliditet 7.7 5.2 19.8 5.8 9.4
Resultatgrad -193.1 -43.5 -12.4 -3.7 -49.0
Rentedekningsgrad -5.6 -48.1
Gjeldsgrad 1 18.3 4 16.2 9.6
Total kapitalrentabilitet -56.7 -11.8 -6.6 -2.3 -20.8
Signatur
04.03.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex