Trunkfish Capital AS
Juridisk navn:  Trunkfish Capital AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Strandkaien 2 Strandkaien 2 Fax:
4005 Stavanger 4005 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 992097272
Aksjekapital: 99.200 NOK
Etableringsdato: 12/17/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.78%
Resultat  
  
95870%
Egenkapital  
  
24.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 28.000 45.000 0 0 0
Resultat: 9.597.000 10.000 36.420.000 1.768.000 -225.000
Egenkapital: 38.620.000 31.124.000 41.514.000 7.094.000 7.227.000
Regnskap for  Trunkfish Capital AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 28.000 45.000 0 0 0
Driftskostnader -301.000 -37.000 -264.000 -252.000 -248.000
Driftsresultat -273.000 8.000 -264.000 -252.000 -248.000
Finansinntekter 10.001.000 2.000 36.684.000 2.019.000 23.000
Finanskostnader -132.000 0 0 0 0
Finans 9.869.000 2.000 36.684.000 2.019.000 23.000
Resultat før skatt 9.597.000 10.000 36.420.000 1.768.000 -225.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.597.000 10.000 36.420.000 1.768.000 -225.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.716.000 6.995.000 6.995.000 6.997.000 6.997.000
Sum omløpsmidler 33.289.000 35.995.000 36.990.000 2.341.000 2.474.000
Sum eiendeler 42.005.000 42.990.000 43.985.000 9.338.000 9.471.000
Sum opptjent egenkapital 38.521.000 31.025.000 41.015.000 6.595.000 6.827.000
Sum egenkapital 38.620.000 31.124.000 41.514.000 7.094.000 7.227.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.384.000 11.866.000 2.471.000 2.243.000 2.243.000
Sum gjeld og egenkapital 42.004.000 42.990.000 43.985.000 9.337.000 9.470.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.000 45.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 28.000 45.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -228.000 0 -228.000 -228.000 -228.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -73.000 -37.000 -36.000 -24.000 -20.000
Driftskostnader -301.000 -37.000 -264.000 -252.000 -248.000
Driftsresultat -273.000 8.000 -264.000 -252.000 -248.000
Finansinntekter 10.001.000 2.000 36.684.000 2.019.000 23.000
Finanskostnader -132.000 0 0 0 0
Finans 9.869.000 2.000 36.684.000 2.019.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Årsresultat 9.597.000 10.000 36.420.000 1.768.000 -225.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.716.000 6.995.000 6.995.000 6.997.000 6.997.000
Sum anleggsmidler 8.716.000 6.995.000 6.995.000 6.997.000 6.997.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 100.000 0 36.476.000 2.005.000 1.889.000
Sum investeringer 966.000 1.078.000 374.000 0 0
Kasse, bank 9.396.000 297.000 140.000 336.000 585.000
Sum omløpsmidler 33.289.000 35.995.000 36.990.000 2.341.000 2.474.000
Sum eiendeler 42.005.000 42.990.000 43.985.000 9.338.000 9.471.000
Sum opptjent egenkapital 38.521.000 31.025.000 41.015.000 6.595.000 6.827.000
Sum egenkapital 38.620.000 31.124.000 41.514.000 7.094.000 7.227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.854.000 2.728.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 10.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 124.000 28.000 56.000 28.000 28.000
Utbytte -100.000 0 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 305.000 9.100.000 415.000 215.000 215.000
Sum kortsiktig gjeld 3.384.000 11.866.000 2.471.000 2.243.000 2.243.000
Sum gjeld og egenkapital 42.004.000 42.990.000 43.985.000 9.337.000 9.470.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.905.000 24.129.000 34.519.000 98.000 231.000
Likviditetsgrad 1 9.8 3 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 9.8 3 1 1 1.2
Soliditet 91.9 72.4 94.4 7 76.3
Resultatgrad 17.8
Rentedekningsgrad -2.1
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.1 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 23.2 0 82.8 18.9 -2.4
Signatur
15.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex