Trygg Trafikant Trondheim As
Juridisk navn:  Trygg Trafikant Trondheim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90405060
C/O Marit Fjeldstad Piperveien 2 Saxeborgveien 6 Fax:
2743 Harestua 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 912120201
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/30/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Iconomy As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
87.5%
Egenkapital  
  
-1.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 227.000 0 106.000 972.000 1.168.000
Resultat: -1.000 -8.000 81.000 11.000 1.000
Egenkapital: 50.000 51.000 60.000 -11.000 -8.000
Regnskap for  Trygg Trafikant Trondheim As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 227.000 0 106.000 972.000 1.168.000
Driftskostnader -229.000 -8.000 -20.000 -947.000 -1.157.000
Driftsresultat -1.000 -8.000 86.000 24.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 -14.000 -11.000
Finans 0 0 -5.000 -14.000 -10.000
Resultat før skatt -1.000 -8.000 81.000 11.000 1.000
Skattekostnad 0 0 -10.000 -14.000 0
Årsresultat -1.000 -8.000 71.000 -3.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 51.000 99.000 33.000 56.000
Sum omløpsmidler 47.000 0 43.000 280.000 188.000
Sum eiendeler 97.000 51.000 142.000 313.000 244.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 21.000 30.000 -41.000 -38.000
Sum egenkapital 50.000 51.000 60.000 -11.000 -8.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 72.000 30.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 46.000 0 10.000 295.000 146.000
Sum gjeld og egenkapital 96.000 51.000 142.000 314.000 244.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 227.000 0 106.000 972.000 1.168.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 227.000 0 106.000 972.000 1.168.000
Varekostnad -16.000 0 0 0 0
Lønninger -124.000 0 89.000 -596.000 -552.000
Avskrivning -24.000 -5.000 -25.000 -8.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -65.000 -3.000 -84.000 -343.000 -582.000
Driftskostnader -229.000 -8.000 -20.000 -947.000 -1.157.000
Driftsresultat -1.000 -8.000 86.000 24.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 -14.000 -11.000
Finans 0 0 -5.000 -14.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -8.000 71.000 -3.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 21.000 26.000 33.000 41.000
Sum Immatrielle midler 0 21.000 26.000 33.000 56.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 50.000 0 72.000 0 0
Sum varige driftsmidler 50.000 0 72.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 30.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 51.000 99.000 33.000 56.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 33.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 44.000 0 43.000 247.000 155.000
Sum omløpsmidler 47.000 0 43.000 280.000 188.000
Sum eiendeler 97.000 51.000 142.000 313.000 244.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 21.000 30.000 -41.000 -38.000
Sum egenkapital 50.000 51.000 60.000 -11.000 -8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 72.000 30.000 106.000
Leverandørgjeld 2.000 0 0 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 10.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 0 0 144.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 0 0 147.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 46.000 0 10.000 295.000 146.000
Sum gjeld og egenkapital 96.000 51.000 142.000 314.000 244.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 0 33.000 -15.000 42.000
Likviditetsgrad 1 1 4.3 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1 0 4.3 1.0 1.3
Soliditet 52.1 1 42.3 -3.5 -3.3
Resultatgrad -0.4 81.1 2.5 0.9
Rentedekningsgrad 17.2 1.7 1.1
Gjeldsgrad 0.9 0 1.4 -29.5 -31.5
Total kapitalrentabilitet -15.7 60.6 7.6 4.9
Signatur
26.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.06.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex