Trygve Martinsen & Sønn AS
Juridisk navn:  Trygve Martinsen & Sønn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76085499
Indre Steinfjordvei 29 Indre Steinfjordvei 29 Fax: 76085518
8360 Bøstad 8360 Bøstad
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 963952414
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/1/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lofotrevisjon AS
Regnskapsfører: Per Magne Bernhardsen
Utvikling:
Omsetning  
  
15.85%
Resultat  
  
79.59%
Egenkapital  
  
45.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.405.000 15.887.000 17.553.000 10.373.000 9.501.000
Resultat: 2.974.000 1.656.000 3.573.000 -390.000 -1.036.000
Egenkapital: 7.345.000 5.047.000 4.551.000 1.529.000 1.919.000
Regnskap for  Trygve Martinsen & Sønn AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.405.000 15.887.000 17.553.000 10.373.000 9.501.000
Driftskostnader -14.922.000 -13.838.000 -13.424.000 -10.180.000 -10.022.000
Driftsresultat 3.483.000 2.048.000 4.129.000 193.000 -521.000
Finansinntekter 1.000 3.000 0 15.000 38.000
Finanskostnader -511.000 -396.000 -556.000 -598.000 -553.000
Finans -510.000 -393.000 -556.000 -583.000 -515.000
Resultat før skatt 2.974.000 1.656.000 3.573.000 -390.000 -1.036.000
Skattekostnad -676.000 -410.000 -551.000 0 0
Årsresultat 2.298.000 1.246.000 3.022.000 -390.000 -1.036.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.517.000 4.877.000 3.621.000 4.974.000 4.614.000
Sum omløpsmidler 11.004.000 10.897.000 12.536.000 11.200.000 10.963.000
Sum eiendeler 17.521.000 15.774.000 16.157.000 16.174.000 15.577.000
Sum opptjent egenkapital 6.745.000 4.447.000 3.951.000 929.000 1.319.000
Sum egenkapital 7.345.000 5.047.000 4.551.000 1.529.000 1.919.000
Sum langsiktig gjeld 4.133.000 4.003.000 3.023.000 4.645.000 4.290.000
Sum kortsiktig gjeld 6.043.000 6.724.000 8.583.000 10.001.000 9.368.000
Sum gjeld og egenkapital 17.521.000 15.774.000 16.157.000 16.175.000 15.577.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.671.000 14.359.000 17.225.000 10.297.000 9.477.000
Andre inntekter 734.000 1.528.000 328.000 76.000 24.000
Driftsinntekter 18.405.000 15.887.000 17.553.000 10.373.000 9.501.000
Varekostnad -3.833.000 -3.139.000 -3.825.000 -1.450.000 -1.780.000
Lønninger -5.447.000 -5.225.000 -4.726.000 -4.173.000 -3.733.000
Avskrivning -589.000 -545.000 -518.000 -455.000 -460.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.053.000 -4.929.000 -4.355.000 -4.102.000 -4.049.000
Driftskostnader -14.922.000 -13.838.000 -13.424.000 -10.180.000 -10.022.000
Driftsresultat 3.483.000 2.048.000 4.129.000 193.000 -521.000
Finansinntekter 1.000 3.000 0 15.000 38.000
Finanskostnader -511.000 -396.000 -556.000 -598.000 -553.000
Finans -510.000 -393.000 -556.000 -583.000 -515.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.298.000 1.246.000 3.022.000 -390.000 -1.036.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 871.000 272.000 78.000 741.000 727.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.558.000 2.132.000 2.428.000 2.615.000 2.075.000
Sum varige driftsmidler 4.429.000 2.403.000 2.506.000 3.356.000 2.802.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.088.000 2.474.000 1.115.000 1.618.000 1.813.000
Sum anleggsmidler 6.517.000 4.877.000 3.621.000 4.974.000 4.614.000
Varebeholdning 5.505.000 6.027.000 4.349.000 4.322.000 3.777.000
Kundefordringer 5.376.000 4.746.000 8.064.000 6.342.000 6.501.000
Andre fordringer 0 0 0 408.000 536.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 124.000 124.000 124.000 128.000 148.000
Sum omløpsmidler 11.004.000 10.897.000 12.536.000 11.200.000 10.963.000
Sum eiendeler 17.521.000 15.774.000 16.157.000 16.174.000 15.577.000
Sum opptjent egenkapital 6.745.000 4.447.000 3.951.000 929.000 1.319.000
Sum egenkapital 7.345.000 5.047.000 4.551.000 1.529.000 1.919.000
Sum avsetninger til forpliktelser 221.000 83.000 138.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 793.000 1.418.000 556.000 1.415.000 1.060.000
Sum langsiktig gjeld 4.133.000 4.003.000 3.023.000 4.645.000 4.290.000
Leverandørgjeld 2.941.000 2.460.000 5.609.000 6.430.000 6.170.000
Betalbar skatt 538.000 466.000 413.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 982.000 1.601.000 1.230.000 1.193.000 1.545.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 789.000 779.000 775.000 963.000 593.000
Sum kortsiktig gjeld 6.043.000 6.724.000 8.583.000 10.001.000 9.368.000
Sum gjeld og egenkapital 17.521.000 15.774.000 16.157.000 16.175.000 15.577.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.961.000 4.173.000 3.953.000 1.199.000 1.595.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 1 0.7 0.8
Soliditet 41.9 3 28.2 9.5 12.3
Resultatgrad 18.9 12.9 23.5 1.9 -5.5
Rentedekningsgrad 6.8 5.2 7.4 0.3 -0.9
Gjeldsgrad 1.4 2.1 2.6 9.6 7.1
Total kapitalrentabilitet 19.9 1 25.6 1.3 -3.1
Signatur
22.12.2009
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex