Tryvann Event AS
Juridisk navn:  Tryvann Event AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97681900
Postboks 106 Holmenkollen Gårds/Bruksnummer 0301-34/11 Tryvannsveien 59B Fax:
0712 Oslo 791 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993017965
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Effekt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
36.33%
Resultat  
  
194.25%
Egenkapital  
  
15.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.092.000 801.000 893.000 1.888.000 773.000
Resultat: 164.000 -174.000 -576.000 457.000 -178.000
Egenkapital: -904.000 -1.068.000 -894.000 -318.000 -315.000
Regnskap for  Tryvann Event AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.092.000 801.000 893.000 1.888.000 773.000
Driftskostnader -927.000 -973.000 -1.471.000 -1.423.000 -941.000
Driftsresultat 166.000 -172.000 -578.000 464.000 -169.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader -3.000 -4.000 0 -9.000 -9.000
Finans -1.000 -2.000 2.000 -7.000 -9.000
Resultat før skatt 164.000 -174.000 -576.000 457.000 -178.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 164.000 -174.000 -576.000 457.000 -178.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 84.000 125.000 157.000 166.000
Sum omløpsmidler 354.000 142.000 224.000 874.000 172.000
Sum eiendeler 368.000 226.000 349.000 1.031.000 338.000
Sum opptjent egenkapital -1.004.000 -1.168.000 -994.000 -418.000 -415.000
Sum egenkapital -904.000 -1.068.000 -894.000 -318.000 -315.000
Sum langsiktig gjeld 1.156.000 1.169.000 1.169.000 1.221.000 0
Sum kortsiktig gjeld 116.000 124.000 74.000 128.000 653.000
Sum gjeld og egenkapital 368.000 225.000 349.000 1.031.000 338.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 972.000 688.000 890.000 1.888.000 773.000
Andre inntekter 120.000 113.000 3.000 0 0
Driftsinntekter 1.092.000 801.000 893.000 1.888.000 773.000
Varekostnad -360.000 -283.000 -754.000 -634.000 -296.000
Lønninger -142.000 -153.000 -140.000 -15.000 -21.000
Avskrivning -15.000 -27.000 -32.000 -43.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -410.000 -510.000 -545.000 -731.000 -581.000
Driftskostnader -927.000 -973.000 -1.471.000 -1.423.000 -941.000
Driftsresultat 166.000 -172.000 -578.000 464.000 -169.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader -3.000 -4.000 0 -9.000 -9.000
Finans -1.000 -2.000 2.000 -7.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 164.000 -174.000 -576.000 457.000 -178.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 84.000 125.000 157.000 166.000
Sum varige driftsmidler 14.000 84.000 125.000 157.000 166.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 84.000 125.000 157.000 166.000
Varebeholdning 0 0 0 43.000 43.000
Kundefordringer 63.000 28.000 102.000 446.000 39.000
Andre fordringer 37.000 4.000 2.000 5.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 254.000 109.000 120.000 380.000 75.000
Sum omløpsmidler 354.000 142.000 224.000 874.000 172.000
Sum eiendeler 368.000 226.000 349.000 1.031.000 338.000
Sum opptjent egenkapital -1.004.000 -1.168.000 -994.000 -418.000 -415.000
Sum egenkapital -904.000 -1.068.000 -894.000 -318.000 -315.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.156.000 1.169.000 1.169.000 1.221.000 0
Leverandørgjeld 36.000 19.000 26.000 26.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 12.000 3.000 90.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 93.000 44.000 12.000 635.000
Sum kortsiktig gjeld 116.000 124.000 74.000 128.000 653.000
Sum gjeld og egenkapital 368.000 225.000 349.000 1.031.000 338.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 238.000 18.000 150.000 746.000 -481.000
Likviditetsgrad 1 3.1 1.1 3 6.8 0.3
Likviditetsgrad 2 3.1 1.1 3 6.5 0.2
Soliditet -245.7 -474.7 -256.2 -30.8 -93.2
Resultatgrad 15.2 -21.5 -64.7 24.6 -21.9
Rentedekningsgrad 55.3 - 51.6 -18.8
Gjeldsgrad -1.4 -1.2 -1.4 -4.2 -2.1
Total kapitalrentabilitet 45.7 -75.6 45.2 -50.0
Signatur
05.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
05.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex