Tt - Trening Og Trivsel AS
Juridisk navn:  Tt - Trening Og Trivsel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41309630
Fax:
6490 Eide 6490 Eide
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hustadvika
Org.nr: 991664793
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/31/2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 64.000 65.000 64.000
Resultat: -1.000 -2.000 27.000 -15.000 -28.000
Egenkapital: -21.000 -21.000 -18.000 -46.000 -31.000
Regnskap for  Tt - Trening Og Trivsel AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 64.000 65.000 64.000
Driftskostnader -1.000 -2.000 -37.000 -81.000 -92.000
Driftsresultat -1.000 -2.000 27.000 -15.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 -2.000 27.000 -15.000 -28.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -2.000 27.000 -15.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 2.000 27.000 36.000
Sum omløpsmidler 15.000 65.000 90.000 44.000 52.000
Sum eiendeler 15.000 65.000 92.000 71.000 88.000
Sum opptjent egenkapital -121.000 -121.000 -118.000 -146.000 -131.000
Sum egenkapital -21.000 -21.000 -18.000 -46.000 -31.000
Sum langsiktig gjeld 0 89.000 89.000 95.000 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 -3.000 22.000 22.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000 65.000 93.000 71.000 87.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 27.000 65.000 64.000
Andre inntekter 0 0 38.000 0 0
Driftsinntekter 0 0 64.000 65.000 64.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -2.000 -8.000 -9.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 0 -29.000 -72.000 -85.000
Driftskostnader -1.000 -2.000 -37.000 -81.000 -92.000
Driftsresultat -1.000 -2.000 27.000 -15.000 -28.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -2.000 27.000 -15.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 2.000 27.000 36.000
Sum varige driftsmidler 0 0 2.000 27.000 36.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 2.000 27.000 36.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 8.000 11.000 11.000 44.000
Andre fordringer 0 0 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 57.000 79.000 33.000 5.000
Sum omløpsmidler 15.000 65.000 90.000 44.000 52.000
Sum eiendeler 15.000 65.000 92.000 71.000 88.000
Sum opptjent egenkapital -121.000 -121.000 -118.000 -146.000 -131.000
Sum egenkapital -21.000 -21.000 -18.000 -46.000 -31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 89.000 89.000 95.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 -3.000 22.000 22.000 117.000
Sum kortsiktig gjeld 36.000 -3.000 22.000 22.000 118.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000 65.000 93.000 71.000 87.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -21.000 68.000 68.000 22.000 -66.000
Likviditetsgrad 1 0.4 -21.7 4.1 2 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4 -21.7 4.1 2 0.5
Soliditet -32.3 -19.4 -64.8 -35.6
Resultatgrad 42.2 -23.1 -43.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.7 -4.1 -6.2 -2.5 -3.8
Total kapitalrentabilitet -6.7 -3.1 2 -21.1 -32.2
Signatur
16.12.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex