Ttl Invest AS
Juridisk navn:  Ttl Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hopsåsen 38 Hopsåsen 38 Fax:
5221 Nesttun 5221 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991954430
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Regnskapsfører: Jdk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
137.09%
Resultat  
  
-18.97%
Egenkapital  
  
222.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.306.000 2.238.000 850.000 1.125.000 1.095.000
Resultat: 1.995.000 2.462.000 728.000 1.117.000 1.103.000
Egenkapital: 1.057.000 328.000 3.301.000 4.123.000 4.117.000
Regnskap for  Ttl Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.306.000 2.238.000 850.000 1.125.000 1.095.000
Driftskostnader -3.298.000 -366.000 -138.000 -13.000 -13.000
Driftsresultat 2.009.000 1.872.000 711.000 1.112.000 1.082.000
Finansinntekter 2.000 591.000 16.000 5.000 21.000
Finanskostnader -16.000 -1.000 0 0 0
Finans -14.000 590.000 16.000 5.000 21.000
Resultat før skatt 1.995.000 2.462.000 728.000 1.117.000 1.103.000
Skattekostnad -439.000 -434.000 -175.000 -6.000 -11.000
Årsresultat 1.556.000 2.028.000 553.000 1.111.000 1.092.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 714.000 458.000 415.000 3.000.000 3.000.000
Sum omløpsmidler 2.668.000 3.679.000 3.195.000 1.131.000 2.211.000
Sum eiendeler 3.382.000 4.137.000 3.610.000 4.131.000 5.211.000
Sum opptjent egenkapital 957.000 228.000 3.201.000 4.023.000 4.017.000
Sum egenkapital 1.057.000 328.000 3.301.000 4.123.000 4.117.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.324.000 3.809.000 309.000 8.000 1.094.000
Sum gjeld og egenkapital 3.381.000 4.137.000 3.610.000 4.131.000 5.211.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.306.000 2.376.000 850.000 0 0
Andre inntekter 0 -138.000 0 1.125.000 1.095.000
Driftsinntekter 5.306.000 2.238.000 850.000 1.125.000 1.095.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.388.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -910.000 -366.000 -138.000 -13.000 -13.000
Driftskostnader -3.298.000 -366.000 -138.000 -13.000 -13.000
Driftsresultat 2.009.000 1.872.000 711.000 1.112.000 1.082.000
Finansinntekter 2.000 591.000 16.000 5.000 21.000
Finanskostnader -16.000 -1.000 0 0 0
Finans -14.000 590.000 16.000 5.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -826.000 -5.001.000 0 0 -1.083.000
Årsresultat 1.556.000 2.028.000 553.000 1.111.000 1.092.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 714.000 458.000 415.000 3.000.000 3.000.000
Sum anleggsmidler 714.000 458.000 415.000 3.000.000 3.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.229.000 173.000 446.000 0 0
Andre fordringer 841.000 3.416.000 15.000 1.125.000 1.083.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 192.000 89.000 2.734.000 6.000 1.128.000
Sum omløpsmidler 2.668.000 3.679.000 3.195.000 1.131.000 2.211.000
Sum eiendeler 3.382.000 4.137.000 3.610.000 4.131.000 5.211.000
Sum opptjent egenkapital 957.000 228.000 3.201.000 4.023.000 4.017.000
Sum egenkapital 1.057.000 328.000 3.301.000 4.123.000 4.117.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 97.000 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 439.000 434.000 175.000 6.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 439.000 373.000 135.000 0 0
Utbytte -826.000 -5.001.000 0 0 -1.083.000
Annen kortsiktig gjeld 522.000 0 0 1.000 1.083.000
Sum kortsiktig gjeld 2.324.000 3.809.000 309.000 8.000 1.094.000
Sum gjeld og egenkapital 3.381.000 4.137.000 3.610.000 4.131.000 5.211.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 344.000 -130.000 2.886.000 1.123.000 1.117.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 10.3 141.4 2.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1 10.3 141.4 2.1
Soliditet 31.3 7.9 91.4 99.8 79.0
Resultatgrad 37.9 83.6 83.6 98.8 98.8
Rentedekningsgrad 125.6 1
Gjeldsgrad 2.2 11.6 0.1 0 0.3
Total kapitalrentabilitet 59.5 59.5 20.1 2 21.2
Signatur
18.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex