Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tubinor AS
Juridisk navn:  Tubinor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22555978
Oppgang A, 3 Etasje Thunes Vei 2 Oppgang A, 3 Etasje Thunes Vei 2 Fax: 22099001
0274 Oslo 274 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 952407147
Aksjekapital: 21.000.000 NOK
Etableringsdato: 6/22/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Sjølyst Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-7.64%
Egenkapital  
  
2.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 580.000 628.000 763.000 844.000 21.657.000
Egenkapital: 41.668.000 40.485.000 40.008.000 44.435.000 42.648.000
Regnskap for  Tubinor AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -79.000 -63.000 -64.000 -114.000 -76.000
Driftsresultat -79.000 -63.000 -64.000 -114.000 -76.000
Finansinntekter 658.000 691.000 828.000 993.000 21.735.000
Finanskostnader 0 0 0 -35.000 -2.000
Finans 658.000 691.000 828.000 958.000 21.733.000
Resultat før skatt 580.000 628.000 763.000 844.000 21.657.000
Skattekostnad -133.000 -151.000 -191.000 -238.000 -298.000
Årsresultat 447.000 478.000 573.000 607.000 21.359.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.887.000 33.187.000 33.487.000 33.487.000 34.087.000
Sum omløpsmidler 8.923.000 8.188.000 7.447.000 11.922.000 9.604.000
Sum eiendeler 41.810.000 41.375.000 40.934.000 45.409.000 43.691.000
Sum opptjent egenkapital 14.341.000 13.158.000 12.680.000 17.108.000 15.321.000
Sum egenkapital 41.668.000 40.485.000 40.008.000 44.435.000 42.648.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 142.000 890.000 927.000 974.000 1.043.000
Sum gjeld og egenkapital 41.810.000 41.375.000 40.934.000 45.409.000 43.691.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -63.000 -64.000 -114.000 -76.000
Driftskostnader -79.000 -63.000 -64.000 -114.000 -76.000
Driftsresultat -79.000 -63.000 -64.000 -114.000 -76.000
Finansinntekter 658.000 691.000 828.000 993.000 21.735.000
Finanskostnader 0 0 0 -35.000 -2.000
Finans 658.000 691.000 828.000 958.000 21.733.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 447.000 478.000 573.000 607.000 21.359.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 32.887.000 33.187.000 33.487.000 33.487.000 34.087.000
Sum anleggsmidler 32.887.000 33.187.000 33.487.000 33.487.000 34.087.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.055.000 1.055.000 1.055.000 1.055.000 0
Andre fordringer 4.166.000 3.532.000 145.000 2.357.000 0
Sum investeringer 3.328.000 3.305.000 3.207.000 7.966.000 0
Kasse, bank 373.000 296.000 246.000 544.000 8.190.000
Sum omløpsmidler 8.923.000 8.188.000 7.447.000 11.922.000 9.604.000
Sum eiendeler 41.810.000 41.375.000 40.934.000 45.409.000 43.691.000
Sum opptjent egenkapital 14.341.000 13.158.000 12.680.000 17.108.000 15.321.000
Sum egenkapital 41.668.000 40.485.000 40.008.000 44.435.000 42.648.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 3.000 0 0 9.000
Betalbar skatt 133.000 151.000 191.000 238.000 298.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 736.000 736.000 736.000 736.000
Sum kortsiktig gjeld 142.000 890.000 927.000 974.000 1.043.000
Sum gjeld og egenkapital 41.810.000 41.375.000 40.934.000 45.409.000 43.691.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.781.000 7.298.000 6.520.000 10.948.000 8.561.000
Likviditetsgrad 1 62.8 9.2 8 12.2 9.2
Likviditetsgrad 2 62.8 9.2 8 12.3 9.3
Soliditet 99.7 97.8 97.7 97.9 97.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 25.1 10829.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.4 1.5 1.9 1.9 49.6
Signatur
08.04.2016
2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex