Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tuene Holding As
Juridisk navn:  Tuene Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97089633
Dåvane 15 Dåvane 15 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 915492150
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/26/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 0 0 -4.000 0
Egenkapital: 20.000 20.000 20.000 24.000
Regnskap for  Tuene Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 -4.000 0
Driftsresultat 0 0 -4.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 -4.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -4.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum omløpsmidler 13.000 13.000 13.000 17.000
Sum eiendeler 21.000 21.000 21.000 25.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -4.000 -6.000
Sum egenkapital 20.000 20.000 20.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 20.000 20.000 20.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -4.000 0
Driftskostnader 0 0 -4.000 0
Driftsresultat 0 0 -4.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -4.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 8.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 13.000 13.000 17.000
Sum omløpsmidler 13.000 13.000 13.000 17.000
Sum eiendeler 21.000 21.000 21.000 25.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -4.000 -6.000
Sum egenkapital 20.000 20.000 20.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 20.000 20.000 20.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000 13.000 13.000 17.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0.0
Signatur
24.06.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex