Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tungsram Lighting As
Juridisk navn:  Tungsram Lighting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 80011321
C/O Advokatfirmaet Schjødt As Postboks 2444 Solli C/O Advokatfirmaet Schjødt As Ruseløkkveien 14 Fax: 23282101
0201 Oslo 251 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 910904396
Aksjekapital: 1.250.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/5/1977
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.75%
Resultat  
  
49.03%
Egenkapital  
  
20.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.961.000 13.213.000 15.984.000 14.661.000 13.702.000
Resultat: 845.000 567.000 707.000 206.000 1.768.000
Egenkapital: 3.921.000 3.262.000 2.825.000 16.789.000 16.634.000
Regnskap for  Tungsram Lighting As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.961.000 13.213.000 15.984.000 14.661.000 13.702.000
Driftskostnader -7.084.000 -12.826.000 -15.493.000 -14.210.000 -12.252.000
Driftsresultat 876.000 387.000 491.000 452.000 1.450.000
Finansinntekter 72.000 291.000 757.000 210.000 435.000
Finanskostnader -103.000 -112.000 -541.000 -455.000 -117.000
Finans -31.000 179.000 216.000 -245.000 318.000
Resultat før skatt 845.000 567.000 707.000 206.000 1.768.000
Skattekostnad -186.000 -130.000 0 0 0
Årsresultat 659.000 437.000 537.000 154.000 1.288.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.686.000 8.117.000 24.622.000 20.980.000 21.566.000
Sum eiendeler 4.686.000 8.117.000 24.622.000 20.980.000 21.566.000
Sum opptjent egenkapital 2.655.000 1.996.000 1.559.000 15.523.000 15.368.000
Sum egenkapital 3.921.000 3.262.000 2.825.000 16.789.000 16.634.000
Sum langsiktig gjeld 25.000 31.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 741.000 4.824.000 21.797.000 4.191.000 4.932.000
Sum gjeld og egenkapital 4.687.000 8.117.000 24.622.000 20.980.000 21.566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.043.000 13.213.000 15.984.000 14.661.000 13.702.000
Andre inntekter 918.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.961.000 13.213.000 15.984.000 14.661.000 13.702.000
Varekostnad -5.274.000 -10.620.000 -8.892.000 -11.735.000 -9.643.000
Lønninger -563.000 -1.026.000 -937.000 -683.000 -547.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.241.000 -1.180.000 -5.664.000 -1.792.000 -2.062.000
Driftskostnader -7.084.000 -12.826.000 -15.493.000 -14.210.000 -12.252.000
Driftsresultat 876.000 387.000 491.000 452.000 1.450.000
Finansinntekter 72.000 291.000 757.000 210.000 435.000
Finanskostnader -103.000 -112.000 -541.000 -455.000 -117.000
Finans -31.000 179.000 216.000 -245.000 318.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -14.500.000 0 0
Årsresultat 659.000 437.000 537.000 154.000 1.288.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 2.948.000 3.623.000 4.996.000 5.893.000
Andre fordringer 1.000 499.000 19.216.000 15.050.000 14.196.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.528.000 4.670.000 1.783.000 934.000 1.477.000
Sum omløpsmidler 4.686.000 8.117.000 24.622.000 20.980.000 21.566.000
Sum eiendeler 4.686.000 8.117.000 24.622.000 20.980.000 21.566.000
Sum opptjent egenkapital 2.655.000 1.996.000 1.559.000 15.523.000 15.368.000
Sum egenkapital 3.921.000 3.262.000 2.825.000 16.789.000 16.634.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000 31.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 25.000 31.000 0 0 0
Leverandørgjeld 142.000 4.066.000 6.316.000 3.630.000 3.888.000
Betalbar skatt 192.000 99.000 170.000 52.000 208.000
Skyldig offentlige avgifter 0 243.000 250.000 337.000 468.000
Utbytte 0 0 -14.500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 407.000 416.000 15.060.000 173.000 369.000
Sum kortsiktig gjeld 741.000 4.824.000 21.797.000 4.191.000 4.932.000
Sum gjeld og egenkapital 4.687.000 8.117.000 24.622.000 20.980.000 21.566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.945.000 3.293.000 2.825.000 16.789.000 16.634.000
Likviditetsgrad 1 6.3 1.7 1.1 5 4.4
Likviditetsgrad 2 6.3 1.7 1.1 5 4.4
Soliditet 83.7 40.2 11.5 8 77.1
Resultatgrad 1 2.9 3.1 3.1 10.6
Rentedekningsgrad 8.5 3.5 0.9 1 16.1
Gjeldsgrad 0.2 1.5 7.7 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 20.2 8.4 5.1 3.2 8.7
Signatur
17.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex