Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tuningservice As
Juridisk navn:  Tuningservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41484847
Smievegen 39 Smievegen 39 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 915153704
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/23/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Ålesund Team-Revisjon AS
Regnskapsfører: Spar Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
45.03%
Resultat  
  
56.47%
Egenkapital  
  
12.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.155.000 7.002.000 4.533.000 2.476.000
Resultat: 2.685.000 1.716.000 925.000 227.000
Egenkapital: 1.457.000 1.296.000 590.000 196.000
Regnskap for  Tuningservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.155.000 7.002.000 4.533.000 2.476.000
Driftskostnader -7.481.000 -5.301.000 -3.610.000 -2.249.000
Driftsresultat 2.673.000 1.702.000 923.000 227.000
Finansinntekter 13.000 16.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 13.000 16.000 1.000 0
Resultat før skatt 2.685.000 1.716.000 925.000 227.000
Skattekostnad -625.000 -411.000 -231.000 -61.000
Årsresultat 2.061.000 1.306.000 694.000 166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.154.000 1.155.000 544.000 218.000
Sum omløpsmidler 3.170.000 1.864.000 1.015.000 421.000
Sum eiendeler 4.324.000 3.019.000 1.559.000 639.000
Sum opptjent egenkapital 1.427.000 1.266.000 560.000 166.000
Sum egenkapital 1.457.000 1.296.000 590.000 196.000
Sum langsiktig gjeld 27.000 29.000 19.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 2.841.000 1.694.000 950.000 435.000
Sum gjeld og egenkapital 4.325.000 3.019.000 1.559.000 639.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.121.000 6.976.000 4.522.000 2.457.000
Andre inntekter 34.000 26.000 11.000 19.000
Driftsinntekter 10.155.000 7.002.000 4.533.000 2.476.000
Varekostnad -3.877.000 -2.954.000 -1.824.000 -1.440.000
Lønninger -1.714.000 -1.153.000 -775.000 -366.000
Avskrivning -325.000 -150.000 -71.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.565.000 -1.044.000 -940.000 -416.000
Driftskostnader -7.481.000 -5.301.000 -3.610.000 -2.249.000
Driftsresultat 2.673.000 1.702.000 923.000 227.000
Finansinntekter 13.000 16.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 13.000 16.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.900.000 -600.000 -300.000 0
Årsresultat 2.061.000 1.306.000 694.000 166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 0 0 0
Fast eiendom 150.000 134.000 85.000 23.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 955.000 945.000 459.000 195.000
Sum varige driftsmidler 1.104.000 1.080.000 544.000 218.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 75.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.154.000 1.155.000 544.000 218.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 347.000 528.000 263.000 200.000
Andre fordringer 233.000 136.000 115.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.590.000 1.200.000 637.000 206.000
Sum omløpsmidler 3.170.000 1.864.000 1.015.000 421.000
Sum eiendeler 4.324.000 3.019.000 1.559.000 639.000
Sum opptjent egenkapital 1.427.000 1.266.000 560.000 166.000
Sum egenkapital 1.457.000 1.296.000 590.000 196.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.000 29.000 19.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.000 29.000 19.000 8.000
Leverandørgjeld 141.000 303.000 229.000 78.000
Betalbar skatt 627.000 401.000 220.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 439.000 290.000 136.000 99.000
Utbytte -1.900.000 -600.000 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 134.000 101.000 65.000 205.000
Sum kortsiktig gjeld 2.841.000 1.694.000 950.000 435.000
Sum gjeld og egenkapital 4.325.000 3.019.000 1.559.000 639.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 329.000 170.000 65.000 -14.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.0
Soliditet 33.7 42.9 37.8 30.7
Resultatgrad 26.3 24.3 20.4 9.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2 1.3 1.6 2.3
Total kapitalrentabilitet 62.1 56.9 59.3 35.5
Signatur
25.03.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex