Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tunnel-Support AS
Juridisk navn:  Tunnel-Support AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38320420
C/O Andersen Mek. Verksted As Svegeskogen 2 C/O Andersen Mek. Verksted As Svegeskogen 2 Fax: 38122791
4400 Flekkefjord 4400 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Flekkefjord
Org.nr: 975966321
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-71.81%
Resultat  
  
-237.13%
Egenkapital  
  
-26.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.423.000 22.787.000 10.065.000 8.213.000 11.575.000
Resultat: -5.414.000 3.948.000 2.191.000 1.263.000 4.215.000
Egenkapital: 11.643.000 15.847.000 12.827.000 12.998.000 12.046.000
Regnskap for  Tunnel-Support AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.423.000 22.787.000 10.065.000 8.213.000 11.575.000
Driftskostnader -11.012.000 -17.841.000 -7.145.000 -6.516.000 -6.335.000
Driftsresultat -4.588.000 4.947.000 2.920.000 1.697.000 5.240.000
Finansinntekter 229.000 209.000 305.000 344.000 431.000
Finanskostnader -1.055.000 -1.208.000 -1.034.000 -777.000 -1.456.000
Finans -826.000 -999.000 -729.000 -433.000 -1.025.000
Resultat før skatt -5.414.000 3.948.000 2.191.000 1.263.000 4.215.000
Skattekostnad 1.210.000 -928.000 -536.000 -312.000 -1.140.000
Årsresultat -4.204.000 3.020.000 1.655.000 951.000 3.075.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.947.000 34.748.000 36.315.000 16.674.000 20.834.000
Sum omløpsmidler 12.960.000 17.862.000 17.970.000 18.187.000 15.430.000
Sum eiendeler 47.907.000 52.610.000 54.285.000 34.861.000 36.264.000
Sum opptjent egenkapital 11.443.000 15.647.000 12.627.000 12.798.000 11.846.000
Sum egenkapital 11.643.000 15.847.000 12.827.000 12.998.000 12.046.000
Sum langsiktig gjeld 33.850.000 34.072.000 36.157.000 17.872.000 21.821.000
Sum kortsiktig gjeld 2.414.000 2.691.000 5.301.000 3.991.000 2.398.000
Sum gjeld og egenkapital 47.907.000 52.610.000 54.285.000 34.861.000 36.265.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.423.000 22.537.000 10.065.000 8.213.000 9.790.000
Andre inntekter 0 250.000 0 0 1.785.000
Driftsinntekter 6.423.000 22.787.000 10.065.000 8.213.000 11.575.000
Varekostnad 0 -7.766.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -10.070.000 -8.429.000 -5.189.000 -4.160.000 -4.209.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -942.000 -1.646.000 -1.956.000 -2.356.000 -2.126.000
Driftskostnader -11.012.000 -17.841.000 -7.145.000 -6.516.000 -6.335.000
Driftsresultat -4.588.000 4.947.000 2.920.000 1.697.000 5.240.000
Finansinntekter 229.000 209.000 305.000 344.000 431.000
Finanskostnader -1.055.000 -1.208.000 -1.034.000 -777.000 -1.456.000
Finans -826.000 -999.000 -729.000 -433.000 -1.025.000
Konsernbidrag 0 0 -1.825.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.204.000 3.020.000 1.655.000 951.000 3.075.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 769.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 34.178.000 34.748.000 36.315.000 16.674.000 20.834.000
Sum varige driftsmidler 34.178.000 34.748.000 36.315.000 16.674.000 20.834.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 34.947.000 34.748.000 36.315.000 16.674.000 20.834.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.096.000 1.290.000 3.458.000 1.684.000 3.247.000
Andre fordringer 10.511.000 10.466.000 12.198.000 11.364.000 10.954.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.353.000 6.106.000 2.315.000 5.138.000 1.229.000
Sum omløpsmidler 12.960.000 17.862.000 17.970.000 18.187.000 15.430.000
Sum eiendeler 47.907.000 52.610.000 54.285.000 34.861.000 36.264.000
Sum opptjent egenkapital 11.443.000 15.647.000 12.627.000 12.798.000 11.846.000
Sum egenkapital 11.643.000 15.847.000 12.827.000 12.998.000 12.046.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 441.000 287.000 360.000 688.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 20.000 127.000
Sum langsiktig gjeld 33.850.000 34.072.000 36.157.000 17.872.000 21.821.000
Leverandørgjeld 1.898.000 1.302.000 1.827.000 2.288.000 733.000
Betalbar skatt 0 774.000 0 640.000 915.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 515.000 614.000 3.474.000 1.043.000 623.000
Sum kortsiktig gjeld 2.414.000 2.691.000 5.301.000 3.991.000 2.398.000
Sum gjeld og egenkapital 47.907.000 52.610.000 54.285.000 34.861.000 36.265.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.546.000 15.171.000 12.669.000 14.196.000 13.032.000
Likviditetsgrad 1 5.4 6.6 3.4 4.6 6.4
Likviditetsgrad 2 5.4 6.6 3.4 4.6 6.5
Soliditet 24.3 30.1 23.6 37.3 33.2
Resultatgrad -71.4 21.7 2 20.7 45.3
Rentedekningsgrad -4.3 4.1 2.8 2.6 3.9
Gjeldsgrad 3.1 2.3 3.2 1.7 2.0
Total kapitalrentabilitet -9.1 9.8 5.9 5.9 15.6
Signatur
09.11.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.11.2016
PROKURA
ANDERSEN PEDER
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex