Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Turboservice AS
Juridisk navn:  Turboservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71906530
Sunde Smelarsgarden 14 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 938440360
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/30/1985
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
21.54%
Egenkapital  
  
156.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.106.000 910.000 -646.000 133.000 18.000
Egenkapital: 401.000 -704.000 -1.614.000 -968.000 -1.101.000
Regnskap for  Turboservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -16.000 -15.000 -9.000 -12.000 -36.000
Driftsresultat -16.000 -15.000 -9.000 -12.000 -36.000
Finansinntekter 1.121.000 942.000 -621.000 390.000 54.000
Finanskostnader 0 -17.000 -16.000 -245.000 0
Finans 1.121.000 925.000 -637.000 145.000 54.000
Resultat før skatt 1.106.000 910.000 -646.000 133.000 18.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.106.000 910.000 -646.000 133.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.928.000 2.615.000 1.670.000 2.302.000 1.948.000
Sum eiendeler 3.928.000 2.615.000 1.670.000 2.302.000 1.948.000
Sum opptjent egenkapital 301.000 -804.000 -1.714.000 -1.068.000 -1.201.000
Sum egenkapital 401.000 -704.000 -1.614.000 -968.000 -1.101.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.527.000 3.319.000 3.284.000 3.270.000 3.050.000
Sum gjeld og egenkapital 3.928.000 2.615.000 1.670.000 2.302.000 1.949.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -15.000 -9.000 -12.000 -36.000
Driftskostnader -16.000 -15.000 -9.000 -12.000 -36.000
Driftsresultat -16.000 -15.000 -9.000 -12.000 -36.000
Finansinntekter 1.121.000 942.000 -621.000 390.000 54.000
Finanskostnader 0 -17.000 -16.000 -245.000 0
Finans 1.121.000 925.000 -637.000 145.000 54.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.106.000 910.000 -646.000 133.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 3.926.000 2.612.000 1.663.000 2.300.000 1.960.000
Kasse, bank 2.000 3.000 7.000 2.000 0
Sum omløpsmidler 3.928.000 2.615.000 1.670.000 2.302.000 1.948.000
Sum eiendeler 3.928.000 2.615.000 1.670.000 2.302.000 1.948.000
Sum opptjent egenkapital 301.000 -804.000 -1.714.000 -1.068.000 -1.201.000
Sum egenkapital 401.000 -704.000 -1.614.000 -968.000 -1.101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.460.000 3.253.000 3.218.000 3.203.000 2.983.000
Sum kortsiktig gjeld 3.527.000 3.319.000 3.284.000 3.270.000 3.050.000
Sum gjeld og egenkapital 3.928.000 2.615.000 1.670.000 2.302.000 1.949.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 401.000 -704.000 -1.614.000 -968.000 -1.102.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.8 0.5 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.5 0.8 0.7
Soliditet 10.2 -26.9 -96.6 -42.1 -56.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.9 -0.6 1.5
Gjeldsgrad 8.8 -4.7 -3.4 -2.8
Total kapitalrentabilitet 28.1 35.4 -37.7 16.4 0.9
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS FORMANN I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex