Tvedestrand Bokhandel AS
Juridisk navn:  Tvedestrand Bokhandel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37163016
Hovedgata 46 Hovedgata 46 Fax: 37162429
4900 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 937046154
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/29/1985
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.83%
Resultat  
  
-88.57%
Egenkapital  
  
1.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.343.000 1.718.000 1.495.000 1.462.000 1.533.000
Resultat: 4.000 35.000 50.000 63.000 76.000
Egenkapital: 282.000 279.000 244.000 194.000 131.000
Regnskap for  Tvedestrand Bokhandel AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.343.000 1.718.000 1.495.000 1.462.000 1.533.000
Driftskostnader -1.312.000 -1.654.000 -1.417.000 -1.362.000 -1.392.000
Driftsresultat 31.000 63.000 78.000 100.000 142.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -28.000 -28.000 -28.000 -37.000 -65.000
Finans -28.000 -28.000 -28.000 -37.000 -65.000
Resultat før skatt 4.000 35.000 50.000 63.000 76.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.000 35.000 50.000 63.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 30.000 37.000 27.000 34.000
Sum omløpsmidler 972.000 1.058.000 1.063.000 1.025.000 1.035.000
Sum eiendeler 978.000 1.088.000 1.100.000 1.052.000 1.069.000
Sum opptjent egenkapital 252.000 249.000 214.000 164.000 0
Sum egenkapital 282.000 279.000 244.000 194.000 131.000
Sum langsiktig gjeld 255.000 100.000 175.000 275.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 441.000 709.000 681.000 583.000 888.000
Sum gjeld og egenkapital 978.000 1.088.000 1.100.000 1.052.000 1.069.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.337.000 1.714.000 1.488.000 1.457.000 1.528.000
Andre inntekter 6.000 4.000 8.000 5.000 4.000
Driftsinntekter 1.343.000 1.718.000 1.495.000 1.462.000 1.533.000
Varekostnad -813.000 -945.000 -811.000 -837.000 -934.000
Lønninger -296.000 -366.000 -344.000 -289.000 -234.000
Avskrivning -6.000 -7.000 -7.000 -7.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -197.000 -336.000 -255.000 -229.000 -218.000
Driftskostnader -1.312.000 -1.654.000 -1.417.000 -1.362.000 -1.392.000
Driftsresultat 31.000 63.000 78.000 100.000 142.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -28.000 -28.000 -28.000 -37.000 -65.000
Finans -28.000 -28.000 -28.000 -37.000 -65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.000 35.000 50.000 63.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 18.000 18.000 1.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 7.000 14.000 21.000 28.000
Sum varige driftsmidler 1.000 7.000 14.000 21.000 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 6.000 30.000 37.000 27.000 34.000
Varebeholdning 910.000 900.000 920.000 920.000 950.000
Kundefordringer 39.000 131.000 134.000 66.000 54.000
Andre fordringer 0 0 0 13.000 13.000
Sum investeringer 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Kasse, bank 18.000 22.000 5.000 21.000 12.000
Sum omløpsmidler 972.000 1.058.000 1.063.000 1.025.000 1.035.000
Sum eiendeler 978.000 1.088.000 1.100.000 1.052.000 1.069.000
Sum opptjent egenkapital 252.000 249.000 214.000 164.000 0
Sum egenkapital 282.000 279.000 244.000 194.000 131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 305.000
Sum langsiktig gjeld 255.000 100.000 175.000 275.000 50.000
Leverandørgjeld 207.000 453.000 437.000 394.000 352.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 -12.000 15.000 34.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 224.000 267.000 228.000 155.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 441.000 709.000 681.000 583.000 888.000
Sum gjeld og egenkapital 978.000 1.088.000 1.100.000 1.052.000 1.069.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 531.000 349.000 382.000 442.000 147.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.5 1.6 1.8 1.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
Soliditet 28.8 25.6 22.2 18.4 12.3
Resultatgrad 2.3 3.7 5.2 6.8 9.3
Rentedekningsgrad 1.1 2.3 2.8 2.7 2.2
Gjeldsgrad 2.5 2.9 3.5 4.4 7.2
Total kapitalrentabilitet 3.2 5.8 7.1 9.5 13.3
Signatur
29.05.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
JARMO ØYSTEIN REHELL RØVIK
Prokurister
29.05.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
JARMO ØYSTEIN REHELL RØVIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex