Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tvedestrand By Og Omegns Legat For Utdanning
Juridisk navn:  Tvedestrand By Og Omegns Legat For Utdanning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 38 Tjennaveien 30 Fax:
4901 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 917387419
Aksjekapital: 731.000 NOK
Etableringsdato: 6/3/2016 1
Foretakstype: STI
Revisor: Aust-Agder Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
0.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 6.000 4.000 0
Egenkapital: 741.000 735.000 731.000
Regnskap for  Tvedestrand By Og Omegns Legat For Utdanning
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -2.000 -2.000 0
Driftsresultat -2.000 -2.000 0
Finansinntekter 7.000 6.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 7.000 6.000 0
Resultat før skatt 6.000 4.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 6.000 4.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 741.000 735.000 731.000
Sum eiendeler 741.000 735.000 731.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 4.000 0
Sum egenkapital 741.000 735.000 731.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 741.000 735.000 731.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -2.000 0
Driftskostnader -2.000 -2.000 0
Driftsresultat -2.000 -2.000 0
Finansinntekter 7.000 6.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 7.000 6.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 6.000 4.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 741.000 735.000 731.000
Sum omløpsmidler 741.000 735.000 731.000
Sum eiendeler 741.000 735.000 731.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 4.000 0
Sum egenkapital 741.000 735.000 731.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 741.000 735.000 731.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 741.000 735.000 731.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 1 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0.7 0.5 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex