Tvedestrand Dans Trening & Trivsel As
Juridisk navn:  Tvedestrand Dans Trening & Trivsel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37167797
Arne Garborgs Vei 26 Arne Garborgs Vei 26 Fax: 37167798
4900 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 988020060
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 3/1/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Ring Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.82%
Resultat  
  
-101.1%
Egenkapital  
  
-2.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.819.000 2.434.000 2.260.000 2.419.000 2.157.000
Resultat: -4.000 365.000 89.000 49.000 -87.000
Egenkapital: 457.000 471.000 189.000 100.000 51.000
Regnskap for  Tvedestrand Dans Trening & Trivsel As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.819.000 2.434.000 2.260.000 2.419.000 2.157.000
Driftskostnader -2.819.000 -2.064.000 -2.164.000 -2.367.000 -2.237.000
Driftsresultat 1.000 370.000 95.000 52.000 -79.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -7.000 -5.000 -8.000
Finans -5.000 -5.000 -6.000 -3.000 -7.000
Resultat før skatt -4.000 365.000 89.000 49.000 -87.000
Skattekostnad -9.000 -83.000 0 0 0
Årsresultat -14.000 282.000 89.000 49.000 -87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 170.000 145.000 186.000 238.000 174.000
Sum omløpsmidler 692.000 669.000 230.000 247.000 181.000
Sum eiendeler 862.000 814.000 416.000 485.000 355.000
Sum opptjent egenkapital 355.000 369.000 87.000 -2.000 -51.000
Sum egenkapital 457.000 471.000 189.000 100.000 51.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 405.000 340.000 227.000 385.000 305.000
Sum gjeld og egenkapital 862.000 814.000 416.000 485.000 356.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.514.000 2.137.000 1.923.000 2.082.000 1.853.000
Andre inntekter 305.000 298.000 337.000 337.000 305.000
Driftsinntekter 2.819.000 2.434.000 2.260.000 2.419.000 2.157.000
Varekostnad -49.000 -16.000 -13.000 -30.000 -24.000
Lønninger -1.720.000 -1.210.000 -1.137.000 -1.220.000 -1.290.000
Avskrivning -45.000 -41.000 -46.000 -62.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.005.000 -797.000 -968.000 -1.055.000 -882.000
Driftskostnader -2.819.000 -2.064.000 -2.164.000 -2.367.000 -2.237.000
Driftsresultat 1.000 370.000 95.000 52.000 -79.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -7.000 -5.000 -8.000
Finans -5.000 -5.000 -6.000 -3.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 282.000 89.000 49.000 -87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 170.000 145.000 186.000 232.000 163.000
Sum varige driftsmidler 170.000 145.000 186.000 232.000 163.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 6.000 11.000
Sum anleggsmidler 170.000 145.000 186.000 238.000 174.000
Varebeholdning 10.000 7.000 4.000 2.000 2.000
Kundefordringer 67.000 51.000 4.000 31.000 89.000
Andre fordringer 19.000 44.000 49.000 2.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 596.000 566.000 172.000 213.000 51.000
Sum omløpsmidler 692.000 669.000 230.000 247.000 181.000
Sum eiendeler 862.000 814.000 416.000 485.000 355.000
Sum opptjent egenkapital 355.000 369.000 87.000 -2.000 -51.000
Sum egenkapital 457.000 471.000 189.000 100.000 51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 0 0 0
Leverandørgjeld 47.000 43.000 28.000 142.000 40.000
Betalbar skatt 12.000 80.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 138.000 86.000 96.000 80.000 98.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 207.000 131.000 103.000 163.000 166.000
Sum kortsiktig gjeld 405.000 340.000 227.000 385.000 305.000
Sum gjeld og egenkapital 862.000 814.000 416.000 485.000 356.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 287.000 329.000 3.000 -138.000 -124.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2 1 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 1.7 1.9 1 0.7 0.6
Soliditet 5 57.9 45.4 20.6 14.3
Resultatgrad 0 15.2 4.2 2.1 -3.7
Rentedekningsgrad 0.2 61.7 13.6 10.8 -9.8
Gjeldsgrad 0.9 0.7 1.2 3.9 6.0
Total kapitalrentabilitet 0.1 45.6 23.1 11.1 -21.9
Signatur
14.04.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex