Tvedestrand Distribusjonsservice As
Juridisk navn:  Tvedestrand Distribusjonsservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37166979
Postboks 35 Lundeveien 107 Fax:
4901 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 915186076
Aksjekapital: 527.800 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/17/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Øygarden & Knudsen Revisjon As
Regnskapsfører: Kube Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.65%
Resultat  
  
220.31%
Egenkapital  
  
63.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.018.000 10.041.000 6.473.000 2.268.000
Resultat: 615.000 192.000 241.000 -207.000
Egenkapital: 1.216.000 743.000 514.000 278.000
Regnskap for  Tvedestrand Distribusjonsservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.018.000 10.041.000 6.473.000 2.268.000
Driftskostnader -12.394.000 -9.852.000 -6.227.000 -2.475.000
Driftsresultat 624.000 189.000 247.000 -206.000
Finansinntekter 8.000 4.000 0 0
Finanskostnader -17.000 -1.000 -6.000 -1.000
Finans -9.000 3.000 -6.000 -1.000
Resultat før skatt 615.000 192.000 241.000 -207.000
Skattekostnad -141.000 -46.000 -5.000 0
Årsresultat 473.000 146.000 236.000 -207.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.000 75.000 0
Sum omløpsmidler 3.298.000 1.820.000 1.173.000 639.000
Sum eiendeler 3.298.000 1.822.000 1.248.000 639.000
Sum opptjent egenkapital 648.000 175.000 29.000 -207.000
Sum egenkapital 1.216.000 743.000 514.000 278.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 0 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.074.000 1.079.000 729.000 360.000
Sum gjeld og egenkapital 3.297.000 1.822.000 1.248.000 638.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.013.000 10.004.000 6.613.000 2.128.000
Andre inntekter 6.000 37.000 -140.000 141.000
Driftsinntekter 13.018.000 10.041.000 6.473.000 2.268.000
Varekostnad -9.350.000 -7.246.000 -4.362.000 -1.556.000
Lønninger -1.997.000 -1.710.000 -1.240.000 -578.000
Avskrivning 0 -13.000 -10.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.047.000 -883.000 -615.000 -341.000
Driftskostnader -12.394.000 -9.852.000 -6.227.000 -2.475.000
Driftsresultat 624.000 189.000 247.000 -206.000
Finansinntekter 8.000 4.000 0 0
Finanskostnader -17.000 -1.000 -6.000 -1.000
Finans -9.000 3.000 -6.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 473.000 146.000 236.000 -207.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 75.000 0
Sum varige driftsmidler 0 0 75.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 2.000 75.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.610.000 1.578.000 1.226.000 507.000
Andre fordringer 25.000 22.000 58.000 84.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 663.000 220.000 0 48.000
Sum omløpsmidler 3.298.000 1.820.000 1.173.000 639.000
Sum eiendeler 3.298.000 1.822.000 1.248.000 639.000
Sum opptjent egenkapital 648.000 175.000 29.000 -207.000
Sum egenkapital 1.216.000 743.000 514.000 278.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 0 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 0 5.000 0
Leverandørgjeld 1.391.000 728.000 392.000 48.000
Betalbar skatt 132.000 54.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 281.000 113.000 139.000 90.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 272.000 184.000 198.000 222.000
Sum kortsiktig gjeld 2.074.000 1.079.000 729.000 360.000
Sum gjeld og egenkapital 3.297.000 1.822.000 1.248.000 638.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.224.000 741.000 444.000 279.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7 1.6 1.8
Soliditet 36.9 40.8 41.2 43.6
Resultatgrad 4.8 1.9 3.8 -9.1
Rentedekningsgrad 36.7 1 41.2 -206.0
Gjeldsgrad 1.7 1.5 1.4 1.3
Total kapitalrentabilitet 19.2 10.6 19.8 -32.3
Signatur
03.07.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.07.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex