Tvedestrand Elektro AS
Juridisk navn:  Tvedestrand Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37161530
Postboks 156 Vestervei 7 Fax: 37161531
4902 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 986569766
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 1/12/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Agder AS
Regnskapsfører: Ring Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.13%
Resultat  
  
-41.31%
Egenkapital  
  
-10.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 17.175.000 12.999.000 9.813.000 8.528.000 11.423.000
Resultat: 699.000 1.191.000 -24.000 272.000 44.000
Egenkapital: 1.089.000 1.214.000 395.000 418.000 329.000
Regnskap for  Tvedestrand Elektro AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 17.175.000 12.999.000 9.813.000 8.528.000 11.423.000
Driftskostnader -16.466.000 -11.645.000 -9.857.000 -8.687.000 -11.285.000
Driftsresultat 709.000 1.354.000 -43.000 -159.000 137.000
Finansinntekter 57.000 16.000 95.000 513.000 8.000
Finanskostnader -67.000 -180.000 -76.000 -82.000 -102.000
Finans -10.000 -164.000 19.000 431.000 -94.000
Resultat før skatt 699.000 1.191.000 -24.000 272.000 44.000
Skattekostnad -164.000 -305.000 0 -33.000 -13.000
Årsresultat 535.000 886.000 -24.000 239.000 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.576.000 542.000 580.000 240.000 269.000
Sum omløpsmidler 3.658.000 3.935.000 2.607.000 2.611.000 4.072.000
Sum eiendeler 5.234.000 4.477.000 3.187.000 2.851.000 4.341.000
Sum opptjent egenkapital 889.000 1.014.000 195.000 218.000 129.000
Sum egenkapital 1.089.000 1.214.000 395.000 418.000 329.000
Sum langsiktig gjeld 1.211.000 996.000 846.000 801.000 1.098.000
Sum kortsiktig gjeld 2.934.000 2.268.000 1.946.000 1.632.000 2.913.000
Sum gjeld og egenkapital 5.234.000 4.478.000 3.187.000 2.851.000 4.340.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.567.000 12.152.000 9.683.000 8.528.000 11.375.000
Andre inntekter -392.000 847.000 130.000 0 48.000
Driftsinntekter 17.175.000 12.999.000 9.813.000 8.528.000 11.423.000
Varekostnad -7.925.000 -4.792.000 -3.682.000 -3.035.000 -4.908.000
Lønninger -6.361.000 -4.853.000 -4.478.000 -3.972.000 -4.615.000
Avskrivning -232.000 -72.000 -54.000 -46.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.948.000 -1.928.000 -1.643.000 -1.634.000 -1.720.000
Driftskostnader -16.466.000 -11.645.000 -9.857.000 -8.687.000 -11.285.000
Driftsresultat 709.000 1.354.000 -43.000 -159.000 137.000
Finansinntekter 57.000 16.000 95.000 513.000 8.000
Finanskostnader -67.000 -180.000 -76.000 -82.000 -102.000
Finans -10.000 -164.000 19.000 431.000 -94.000
Konsernbidrag -60.000 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -67.000 0 -150.000 0
Årsresultat 535.000 886.000 -24.000 239.000 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 885.000 263.000 170.000 130.000 159.000
Sum varige driftsmidler 885.000 263.000 170.000 130.000 159.000
Sum finansielle anleggsmidler 691.000 279.000 410.000 110.000 110.000
Sum anleggsmidler 1.576.000 542.000 580.000 240.000 269.000
Varebeholdning 770.000 845.000 933.000 987.000 1.066.000
Kundefordringer 912.000 1.526.000 1.180.000 1.096.000 2.135.000
Andre fordringer 466.000 405.000 284.000 243.000 335.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.511.000 1.160.000 125.000 229.000 536.000
Sum omløpsmidler 3.658.000 3.935.000 2.607.000 2.611.000 4.072.000
Sum eiendeler 5.234.000 4.477.000 3.187.000 2.851.000 4.341.000
Sum opptjent egenkapital 889.000 1.014.000 195.000 218.000 129.000
Sum egenkapital 1.089.000 1.214.000 395.000 418.000 329.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 77.000 0 441.000 0 425.000
Sum langsiktig gjeld 1.211.000 996.000 846.000 801.000 1.098.000
Leverandørgjeld 504.000 753.000 629.000 512.000 1.128.000
Betalbar skatt 146.000 305.000 0 33.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 996.000 713.000 486.000 562.000 775.000
Utbytte -600.000 -67.000 0 -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 611.000 496.000 390.000 375.000 572.000
Sum kortsiktig gjeld 2.934.000 2.268.000 1.946.000 1.632.000 2.913.000
Sum gjeld og egenkapital 5.234.000 4.478.000 3.187.000 2.851.000 4.340.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 724.000 1.667.000 661.000 979.000 1.159.000
Likviditetsgrad 1 1 1.7 1.3 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1 1.4 0.9 1.0 1.1
Soliditet 20.8 27.1 12.4 14.7 7.6
Resultatgrad 4.1 10.4 -0.4 -1.9 1.2
Rentedekningsgrad 10.6 7.5 -0.6 4.3 1.4
Gjeldsgrad 3.8 2.7 7.1 5.8 12.2
Total kapitalrentabilitet 14.6 30.6 1.6 12.4 3.3
Signatur
16.08.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex