Tvedestrand Fjordhotell As
Juridisk navn:  Tvedestrand Fjordhotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33192480
Fritz Smiths gate 7 Fritz Smiths gate 7 Fax:
4900 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 917193649
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 5/1/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Kube Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.58%
Resultat  
  
-35.39%
Egenkapital  
  
52.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 8.012.000 7.735.000 3.119.000
Resultat: 502.000 777.000 151.000
Egenkapital: 1.115.000 729.000 139.000
Regnskap for  Tvedestrand Fjordhotell As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.012.000 7.735.000 3.119.000
Driftskostnader -7.316.000 -6.468.000 -2.949.000
Driftsresultat 696.000 1.268.000 169.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -196.000 -492.000 -19.000
Finans -195.000 -491.000 -19.000
Resultat før skatt 502.000 777.000 151.000
Skattekostnad -116.000 -187.000 -36.000
Årsresultat 386.000 590.000 115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.535.000 7.932.000 0
Sum omløpsmidler 1.895.000 740.000 469.000
Sum eiendeler 10.430.000 8.672.000 469.000
Sum opptjent egenkapital 1.085.000 699.000 109.000
Sum egenkapital 1.115.000 729.000 139.000
Sum langsiktig gjeld 7.319.000 6.621.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.996.000 1.322.000 329.000
Sum gjeld og egenkapital 10.430.000 8.672.000 468.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.999.000 7.915.000 3.109.000
Andre inntekter 13.000 -180.000 10.000
Driftsinntekter 8.012.000 7.735.000 3.119.000
Varekostnad -1.473.000 -1.877.000 -775.000
Lønninger -2.345.000 -2.382.000 -1.023.000
Avskrivning -52.000 -4.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.446.000 -2.325.000 -1.151.000
Driftskostnader -7.316.000 -6.468.000 -2.949.000
Driftsresultat 696.000 1.268.000 169.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -196.000 -492.000 -19.000
Finans -195.000 -491.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 386.000 590.000 115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 30.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 251.000 0 0
Sum varige driftsmidler 251.000 30.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.284.000 7.902.000 0
Sum anleggsmidler 8.535.000 7.932.000 0
Varebeholdning 152.000 120.000 0
Kundefordringer 107.000 88.000 25.000
Andre fordringer 84.000 74.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.400.000 457.000 422.000
Sum omløpsmidler 1.895.000 740.000 469.000
Sum eiendeler 10.430.000 8.672.000 469.000
Sum opptjent egenkapital 1.085.000 699.000 109.000
Sum egenkapital 1.115.000 729.000 139.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.275.000 778.000 0
Sum langsiktig gjeld 7.319.000 6.621.000 0
Leverandørgjeld 152.000 199.000 151.000
Betalbar skatt 0 0 36.000
Skyldig offentlige avgifter 164.000 86.000 58.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 405.000 259.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 1.996.000 1.322.000 329.000
Sum gjeld og egenkapital 10.430.000 8.672.000 468.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -101.000 -582.000 140.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.6 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.5 1.4
Soliditet 10.7 8.4 29.7
Resultatgrad 8.7 16.4 5.4
Rentedekningsgrad 3.6 2.6 8.9
Gjeldsgrad 8.4 10.9 2.4
Total kapitalrentabilitet 6.7 14.6 36.1
Signatur
20.11.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.11.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex