Tveiterå Holding AS
Juridisk navn:  Tveiterå Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92490048
Njordkroken 12 Njordkroken 12 Fax:
4028 Stavanger 4028 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 993254932
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon 1 AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
20%
Egenkapital  
  
2.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 48.000 40.000 32.000 642.000 643.000
Egenkapital: 1.693.000 1.655.000 1.824.000 1.995.000 2.012.000
Regnskap for  Tveiterå Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -3.000 -3.000 -5.000 -5.000 -5.000
Driftsresultat -3.000 -3.000 -5.000 -5.000 -5.000
Finansinntekter 51.000 44.000 37.000 647.000 647.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 51.000 44.000 37.000 647.000 647.000
Resultat før skatt 48.000 40.000 32.000 642.000 643.000
Skattekostnad -11.000 -9.000 -3.000 -9.000 -9.000
Årsresultat 38.000 31.000 29.000 633.000 633.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 682.000 682.000 682.000 682.000 682.000
Sum omløpsmidler 1.281.000 1.242.000 1.409.000 1.386.000 1.344.000
Sum eiendeler 1.963.000 1.924.000 2.091.000 2.068.000 2.026.000
Sum opptjent egenkapital 1.393.000 1.355.000 1.524.000 1.695.000 1.712.000
Sum egenkapital 1.693.000 1.655.000 1.824.000 1.995.000 2.012.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 270.000 269.000 267.000 68.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 1.963.000 1.924.000 2.091.000 2.068.000 2.026.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -3.000 -5.000 -5.000 -5.000
Driftskostnader -3.000 -3.000 -5.000 -5.000 -5.000
Driftsresultat -3.000 -3.000 -5.000 -5.000 -5.000
Finansinntekter 51.000 44.000 37.000 647.000 647.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 51.000 44.000 37.000 647.000 647.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -200.000 -650.000 0
Årsresultat 38.000 31.000 29.000 633.000 633.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 682.000 682.000 682.000 682.000 682.000
Sum anleggsmidler 682.000 682.000 682.000 682.000 682.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 -5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 117.000 128.000 339.000 203.000 187.000
Sum omløpsmidler 1.281.000 1.242.000 1.409.000 1.386.000 1.344.000
Sum eiendeler 1.963.000 1.924.000 2.091.000 2.068.000 2.026.000
Sum opptjent egenkapital 1.393.000 1.355.000 1.524.000 1.695.000 1.712.000
Sum egenkapital 1.693.000 1.655.000 1.824.000 1.995.000 2.012.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 5.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 5.000 5.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 11.000 9.000 8.000 9.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -200.000 -650.000 0
Annen kortsiktig gjeld 259.000 59.000 59.000 59.000 0
Sum kortsiktig gjeld 270.000 269.000 267.000 68.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 1.963.000 1.924.000 2.091.000 2.068.000 2.026.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.011.000 973.000 1.142.000 1.318.000 1.335.000
Likviditetsgrad 1 4.7 4.6 5.3 20.4 149.3
Likviditetsgrad 2 4.7 4.6 5.3 20.4 149.4
Soliditet 86.2 8 87.2 96.5 99.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.4 2.1 1.5 3 31.7
Signatur
29.10.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex