Tveitevåg As Tannteknisk Laboratorium
Juridisk navn:  Tveitevåg As Tannteknisk Laboratorium
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55316785
Postboks 1123 Sentrum Strandgaten 18 Fax: 55901455
5809 Bergen 5013 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 932143542
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/5/1982 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.66%
Resultat  
  
-230%
Egenkapital  
  
-127.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.532.000 2.309.000 2.488.000 2.228.000 2.182.000
Resultat: -117.000 90.000 -202.000 99.000 45.000
Egenkapital: -209.000 -92.000 -182.000 20.000 -79.000
Regnskap for  Tveitevåg As Tannteknisk Laboratorium
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.532.000 2.309.000 2.488.000 2.228.000 2.182.000
Driftskostnader -2.635.000 -2.201.000 -2.672.000 -2.116.000 -2.125.000
Driftsresultat -103.000 107.000 -183.000 113.000 57.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -18.000 -19.000 -14.000 -12.000
Finans -14.000 -18.000 -19.000 -14.000 -12.000
Resultat før skatt -117.000 90.000 -202.000 99.000 45.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -117.000 90.000 -202.000 99.000 45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 4.000 11.000
Sum omløpsmidler 474.000 467.000 451.000 364.000 453.000
Sum eiendeler 474.000 467.000 451.000 368.000 464.000
Sum opptjent egenkapital -309.000 -192.000 -282.000 -80.000 -179.000
Sum egenkapital -209.000 -92.000 -182.000 20.000 -79.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 73.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 684.000 559.000 633.000 275.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 475.000 467.000 451.000 368.000 464.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.532.000 2.302.000 2.452.000 2.199.000 2.144.000
Andre inntekter 0 7.000 36.000 29.000 39.000
Driftsinntekter 2.532.000 2.309.000 2.488.000 2.228.000 2.182.000
Varekostnad -425.000 -407.000 -510.000 -462.000 -388.000
Lønninger -1.565.000 -1.199.000 -1.627.000 -1.121.000 -1.132.000
Avskrivning 0 0 -4.000 -8.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -645.000 -595.000 -531.000 -525.000 -584.000
Driftskostnader -2.635.000 -2.201.000 -2.672.000 -2.116.000 -2.125.000
Driftsresultat -103.000 107.000 -183.000 113.000 57.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -14.000 -18.000 -19.000 -14.000 -12.000
Finans -14.000 -18.000 -19.000 -14.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -117.000 90.000 -202.000 99.000 45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 4.000 11.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 4.000 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 4.000 11.000
Varebeholdning 134.000 131.000 129.000 126.000 173.000
Kundefordringer 274.000 268.000 238.000 175.000 229.000
Andre fordringer 8.000 11.000 8.000 9.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 58.000 58.000 77.000 55.000 44.000
Sum omløpsmidler 474.000 467.000 451.000 364.000 453.000
Sum eiendeler 474.000 467.000 451.000 368.000 464.000
Sum opptjent egenkapital -309.000 -192.000 -282.000 -80.000 -179.000
Sum egenkapital -209.000 -92.000 -182.000 20.000 -79.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 227.000 150.000 203.000 0 166.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 73.000 43.000
Leverandørgjeld 59.000 100.000 89.000 44.000 79.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 94.000 93.000 120.000 82.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 304.000 217.000 221.000 149.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 684.000 559.000 633.000 275.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 475.000 467.000 451.000 368.000 464.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -210.000 -92.000 -182.000 89.000 -47.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.7 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.5 0.9 0.6
Soliditet -19.7 -40.4 5.4 -17.0
Resultatgrad -4.1 4.6 -7.4 5.1 2.6
Rentedekningsgrad -7.4 5.9 -9.6 8.1 4.8
Gjeldsgrad -3.3 -6.1 -3.5 17.4 -6.9
Total kapitalrentabilitet -21.7 22.9 -40.6 30.7 12.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex