Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Twinkle AS
Juridisk navn:  Twinkle AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55210060
Søvikhaugen 40 Søvikhaugen 40 Fax: 55210061
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 987061731
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/12/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.44%
Resultat  
  
-14.53%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 310.000 371.000 170.000 173.000 199.000
Resultat: 294.000 344.000 138.000 150.000 167.000
Egenkapital: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Regnskap for  Twinkle AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 310.000 371.000 170.000 173.000 199.000
Driftskostnader -13.000 -27.000 -31.000 -23.000 -32.000
Driftsresultat 296.000 344.000 139.000 150.000 167.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 -1.000 0 0
Finans -2.000 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt 294.000 344.000 138.000 150.000 167.000
Skattekostnad -71.000 -83.000 -35.000 -40.000 -45.000
Årsresultat 223.000 262.000 104.000 110.000 122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 396.000 457.000 253.000 262.000 292.000
Sum eiendeler 396.000 457.000 253.000 262.000 292.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 296.000 357.000 153.000 162.000 192.000
Sum gjeld og egenkapital 396.000 457.000 253.000 262.000 292.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 310.000 371.000 170.000 173.000 199.000
Driftsinntekter 310.000 371.000 170.000 173.000 199.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -27.000 -31.000 -23.000 -32.000
Driftskostnader -13.000 -27.000 -31.000 -23.000 -32.000
Driftsresultat 296.000 344.000 139.000 150.000 167.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 -1.000 0 0
Finans -2.000 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -223.000 -262.000 -104.000 -110.000 -122.000
Årsresultat 223.000 262.000 104.000 110.000 122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 110.000 110.000 42.000 57.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 286.000 347.000 211.000 205.000 231.000
Sum omløpsmidler 396.000 457.000 253.000 262.000 292.000
Sum eiendeler 396.000 457.000 253.000 262.000 292.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 228.000 264.000 106.000 112.000 135.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 13.000 10.000 12.000
Betalbar skatt 68.000 83.000 35.000 40.000 45.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -223.000 -262.000 -104.000 -110.000 -122.000
Annen kortsiktig gjeld 0 9.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 296.000 357.000 153.000 162.000 192.000
Sum gjeld og egenkapital 396.000 457.000 253.000 262.000 292.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.7 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.7 1.7 1.6
Soliditet 25.3 21.9 39.5 38.2 34.2
Resultatgrad 95.5 92.7 81.8 86.7 83.9
Rentedekningsgrad 1 1
Gjeldsgrad 3 3.6 1.5 1.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 74.7 75.3 54.9 57.3 57.2
Signatur
28.06.2013
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR
SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex