Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tyholmen Arkitektkontor AS
Juridisk navn:  Tyholmen Arkitektkontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37022928
Arrestbakken 1 Arrestbakken 1 Fax: 37027358
4836 Arendal 4836 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 977487536
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/30/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Normann & Øygarden As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.93%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
202.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.124.000 978.000 783.000 845.000 842.000
Resultat: 93.000 0 -156.000 65.000 -26.000
Egenkapital: 139.000 46.000 46.000 201.000 137.000
Regnskap for  Tyholmen Arkitektkontor AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.124.000 978.000 783.000 845.000 842.000
Driftskostnader -1.021.000 -970.000 -934.000 -772.000 -864.000
Driftsresultat 104.000 7.000 -151.000 73.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -7.000 -5.000 -8.000 -4.000
Finans -11.000 -7.000 -5.000 -8.000 -4.000
Resultat før skatt 93.000 0 -156.000 65.000 -26.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 93.000 0 -156.000 65.000 -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 18.000 22.000 28.000 34.000
Sum omløpsmidler 580.000 336.000 181.000 515.000 391.000
Sum eiendeler 594.000 354.000 203.000 543.000 425.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 -54.000 -54.000 101.000 37.000
Sum egenkapital 139.000 46.000 46.000 201.000 137.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 456.000 308.000 157.000 341.000 288.000
Sum gjeld og egenkapital 595.000 354.000 203.000 542.000 425.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.124.000 978.000 625.000 845.000 842.000
Andre inntekter 0 0 159.000 0 0
Driftsinntekter 1.124.000 978.000 783.000 845.000 842.000
Varekostnad -80.000 -84.000 -81.000 0 0
Lønninger -633.000 -633.000 -633.000 -693.000 -633.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -6.000 -7.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -304.000 -249.000 -214.000 -72.000 -222.000
Driftskostnader -1.021.000 -970.000 -934.000 -772.000 -864.000
Driftsresultat 104.000 7.000 -151.000 73.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -7.000 -5.000 -8.000 -4.000
Finans -11.000 -7.000 -5.000 -8.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 93.000 0 -156.000 65.000 -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 28.000 34.000
Driftsløsøre 14.000 18.000 22.000 0 0
Sum varige driftsmidler 14.000 18.000 22.000 28.000 34.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 18.000 22.000 28.000 34.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 579.000 336.000 150.000 456.000 385.000
Andre fordringer 2.000 0 0 27.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 31.000 31.000 5.000
Sum omløpsmidler 580.000 336.000 181.000 515.000 391.000
Sum eiendeler 594.000 354.000 203.000 543.000 425.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 -54.000 -54.000 101.000 37.000
Sum egenkapital 139.000 46.000 46.000 201.000 137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 101.000 83.000 48.000 86.000 85.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 18.000 4.000 16.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 144.000 84.000 46.000 64.000 68.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 195.000 123.000 60.000 175.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 456.000 308.000 157.000 341.000 288.000
Sum gjeld og egenkapital 595.000 354.000 203.000 542.000 425.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 124.000 28.000 24.000 174.000 103.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.2 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.2 1.5 1.4
Soliditet 23.4 1 22.7 37.1 32.2
Resultatgrad 9.3 0.7 -19.3 8.6 -2.6
Rentedekningsgrad 9.5 1 -30.2 9.1 -5.5
Gjeldsgrad 3.3 6.7 3.4 1.7 2.1
Total kapitalrentabilitet 17.5 2 -74.4 13.5 -5.2
Signatur
27.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex