Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tylldalen Eiendom Og Utvikling As
Juridisk navn:  Tylldalen Eiendom Og Utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
v/ Astrid Hagen Hagemo v/ Astrid Hagen Hagemo Fax:
2510 Tylldalen 2510 Tylldalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Tynset
Org.nr: 921002858
Aksjekapital: 1.109.500 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/14/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -3.000
Egenkapital: 22.000
Regnskap for  Tylldalen Eiendom Og Utvikling As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -3.000
Driftsresultat -3.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -3.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 22.000
Sum eiendeler 22.000
Sum opptjent egenkapital -3.000
Sum egenkapital 22.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 21.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -3.000
Driftskostnader -3.000
Driftsresultat -3.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 22.000
Sum omløpsmidler 22.000
Sum eiendeler 22.000
Sum opptjent egenkapital -3.000
Sum egenkapital 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 21.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -13.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex