Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tysfjord Arbeidssamvirke AS
Juridisk navn:  Tysfjord Arbeidssamvirke AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75785880
Fax: 75773839
8270 Drag 8270 Drag
Fylke: Kommune:
Nordland Tysfjord
Org.nr: 967041610
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 5/5/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Fauske Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.47%
Resultat  
  
229.55%
Egenkapital  
  
9.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.113.000 6.142.000 6.500.000 5.978.000 5.826.000
Resultat: 435.000 132.000 602.000 338.000 -26.000
Egenkapital: 5.061.000 4.626.000 4.494.000 3.892.000 3.554.000
Regnskap for  Tysfjord Arbeidssamvirke AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.113.000 6.142.000 6.500.000 5.978.000 5.826.000
Driftskostnader -5.661.000 -5.982.000 -5.874.000 -5.610.000 -5.826.000
Driftsresultat 452.000 160.000 627.000 368.000 -1.000
Finansinntekter 23.000 15.000 24.000 24.000 37.000
Finanskostnader -39.000 -43.000 -48.000 -54.000 -63.000
Finans -16.000 -28.000 -24.000 -30.000 -26.000
Resultat før skatt 435.000 132.000 602.000 338.000 -26.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 435.000 132.000 602.000 338.000 -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.245.000 4.520.000 3.532.000 3.526.000 3.767.000
Sum omløpsmidler 2.554.000 2.437.000 2.955.000 2.634.000 2.294.000
Sum eiendeler 6.799.000 6.957.000 6.487.000 6.160.000 6.061.000
Sum opptjent egenkapital 4.961.000 4.526.000 4.394.000 3.792.000 3.454.000
Sum egenkapital 5.061.000 4.626.000 4.494.000 3.892.000 3.554.000
Sum langsiktig gjeld 883.000 996.000 1.105.000 1.210.000 1.309.000
Sum kortsiktig gjeld 854.000 1.335.000 887.000 1.058.000 1.199.000
Sum gjeld og egenkapital 6.798.000 6.957.000 6.486.000 6.160.000 6.062.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.570.000 2.509.000 2.756.000 2.417.000 2.028.000
Andre inntekter 3.543.000 3.633.000 3.744.000 3.560.000 3.798.000
Driftsinntekter 6.113.000 6.142.000 6.500.000 5.978.000 5.826.000
Varekostnad -381.000 -397.000 -424.000 -365.000 0
Lønninger -3.639.000 -3.933.000 -3.751.000 -3.738.000 -3.989.000
Avskrivning -325.000 -310.000 -306.000 -325.000 -237.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.316.000 -1.342.000 -1.393.000 -1.182.000 -1.257.000
Driftskostnader -5.661.000 -5.982.000 -5.874.000 -5.610.000 -5.826.000
Driftsresultat 452.000 160.000 627.000 368.000 -1.000
Finansinntekter 23.000 15.000 24.000 24.000 37.000
Finanskostnader -39.000 -43.000 -48.000 -54.000 -63.000
Finans -16.000 -28.000 -24.000 -30.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 435.000 132.000 602.000 338.000 -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.112.000 3.240.000 2.336.000 2.259.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 761.000 909.000 824.000 894.000 1.044.000
Sum varige driftsmidler 3.873.000 4.149.000 3.160.000 3.154.000 3.396.000
Sum finansielle anleggsmidler 372.000 372.000 372.000 372.000 372.000
Sum anleggsmidler 4.245.000 4.520.000 3.532.000 3.526.000 3.767.000
Varebeholdning 502.000 402.000 278.000 297.000 230.000
Kundefordringer 552.000 276.000 377.000 220.000 286.000
Andre fordringer 0 706.000 190.000 242.000 192.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.500.000 1.053.000 2.109.000 1.874.000 1.586.000
Sum omløpsmidler 2.554.000 2.437.000 2.955.000 2.634.000 2.294.000
Sum eiendeler 6.799.000 6.957.000 6.487.000 6.160.000 6.061.000
Sum opptjent egenkapital 4.961.000 4.526.000 4.394.000 3.792.000 3.454.000
Sum egenkapital 5.061.000 4.626.000 4.494.000 3.892.000 3.554.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 883.000 996.000 1.105.000 1.210.000 1.309.000
Leverandørgjeld 117.000 618.000 143.000 247.000 257.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 207.000 89.000 222.000 236.000 200.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 530.000 628.000 523.000 575.000 741.000
Sum kortsiktig gjeld 854.000 1.335.000 887.000 1.058.000 1.199.000
Sum gjeld og egenkapital 6.798.000 6.957.000 6.486.000 6.160.000 6.062.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.700.000 1.102.000 2.068.000 1.576.000 1.095.000
Likviditetsgrad 1 3 1.8 3 2.5 1.9
Likviditetsgrad 2 2.4 1.5 3 2.3 1.8
Soliditet 74.4 66.5 69.3 63.2 58.6
Resultatgrad 7.4 2.6 9.6 6.2 0.0
Rentedekningsgrad 11.6 3.7 13.1 7.3 0.6
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.4 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 7 2.5 1 6.4 0.6
Signatur
07.11.2013
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER
FOR SEG.
Prokurister
07.11.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex