Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Tysvær Elektro AS
Juridisk navn:  Tysvær Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52779239
Fax: 52779248
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 933110672
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 10/29/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.24%
Resultat  
  
-91.5%
Egenkapital  
  
0.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.637.000 8.218.000 8.831.000 7.356.000 7.556.000
Resultat: 62.000 729.000 588.000 260.000 87.000
Egenkapital: 3.646.000 3.628.000 3.039.000 2.638.000 2.489.000
Regnskap for  Tysvær Elektro AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.637.000 8.218.000 8.831.000 7.356.000 7.556.000
Driftskostnader -6.553.000 -7.458.000 -8.161.000 -7.059.000 -7.445.000
Driftsresultat 84.000 759.000 671.000 297.000 110.000
Finansinntekter 0 3.000 0 0 1.000
Finanskostnader -23.000 -33.000 -83.000 -37.000 -24.000
Finans -23.000 -30.000 -83.000 -37.000 -23.000
Resultat før skatt 62.000 729.000 588.000 260.000 87.000
Skattekostnad -44.000 -139.000 -187.000 -111.000 -31.000
Årsresultat 18.000 589.000 401.000 149.000 55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 187.000 224.000 285.000 358.000 435.000
Sum omløpsmidler 6.794.000 7.414.000 6.680.000 6.516.000 6.490.000
Sum eiendeler 6.981.000 7.638.000 6.965.000 6.874.000 6.925.000
Sum opptjent egenkapital 2.146.000 2.128.000 1.539.000 1.138.000 989.000
Sum egenkapital 3.646.000 3.628.000 3.039.000 2.638.000 2.489.000
Sum langsiktig gjeld 227.000 387.000 547.000 707.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.108.000 3.623.000 3.380.000 3.529.000 4.435.000
Sum gjeld og egenkapital 6.981.000 7.638.000 6.966.000 6.874.000 6.924.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.512.000 8.044.000 9.294.000 7.389.000 7.746.000
Andre inntekter 124.000 174.000 -463.000 -33.000 -190.000
Driftsinntekter 6.637.000 8.218.000 8.831.000 7.356.000 7.556.000
Varekostnad -1.530.000 -1.919.000 -2.929.000 -2.217.000 -2.244.000
Lønninger -4.095.000 -4.276.000 -4.435.000 -3.920.000 -4.180.000
Avskrivning -37.000 -61.000 -72.000 -77.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -891.000 -1.202.000 -725.000 -845.000 -968.000
Driftskostnader -6.553.000 -7.458.000 -8.161.000 -7.059.000 -7.445.000
Driftsresultat 84.000 759.000 671.000 297.000 110.000
Finansinntekter 0 3.000 0 0 1.000
Finanskostnader -23.000 -33.000 -83.000 -37.000 -24.000
Finans -23.000 -30.000 -83.000 -37.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 589.000 401.000 149.000 55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 163.000 171.000 179.000 187.000 195.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 53.000 106.000 170.000 239.000
Sum varige driftsmidler 187.000 224.000 285.000 358.000 435.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 187.000 224.000 285.000 358.000 435.000
Varebeholdning 3.904.000 3.676.000 3.433.000 3.755.000 3.855.000
Kundefordringer 1.852.000 3.322.000 2.213.000 2.188.000 2.404.000
Andre fordringer 73.000 109.000 200.000 143.000 202.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 964.000 307.000 834.000 389.000 28.000
Sum omløpsmidler 6.794.000 7.414.000 6.680.000 6.516.000 6.490.000
Sum eiendeler 6.981.000 7.638.000 6.965.000 6.874.000 6.925.000
Sum opptjent egenkapital 2.146.000 2.128.000 1.539.000 1.138.000 989.000
Sum egenkapital 3.646.000 3.628.000 3.039.000 2.638.000 2.489.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 217.000
Sum langsiktig gjeld 227.000 387.000 547.000 707.000 0
Leverandørgjeld 325.000 590.000 382.000 668.000 965.000
Betalbar skatt 44.000 139.000 187.000 111.000 31.000
Skyldig offentlige avgifter 598.000 775.000 665.000 660.000 575.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.141.000 2.119.000 2.146.000 2.089.000 2.646.000
Sum kortsiktig gjeld 3.108.000 3.623.000 3.380.000 3.529.000 4.435.000
Sum gjeld og egenkapital 6.981.000 7.638.000 6.966.000 6.874.000 6.924.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.686.000 3.791.000 3.300.000 2.987.000 2.055.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2 2 1.8 1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1 0.8 0.6
Soliditet 52.2 47.5 43.6 38.4 35.9
Resultatgrad 1.3 9.2 7.6 4.0 1.5
Rentedekningsgrad 3.7 2 8.1 8.0 4.6
Gjeldsgrad 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8
Total kapitalrentabilitet 1.2 1 9.6 4.3 1.6
Signatur
03.11.2008
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.11.2008
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex