Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
U Aandahls Eftf AS
Juridisk navn:  U Aandahls Eftf AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71205200
Storgata 35 Storgata 35 Fax: 71205201
6413 Molde 6413 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 910021621
Aksjekapital: 2.398.051 NOK
Antall ansatte: 80
Etableringsdato: 1/14/1938
Foretakstype: AS
Tidligere navn: u aandals eftf as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.5%
Resultat  
  
220.66%
Egenkapital  
  
-26.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 65.284.000 64.960.000 59.540.000 61.057.000 62.939.000
Resultat: 5.098.000 -4.225.000 -828.000 4.424.000 -1.975.000
Egenkapital: 40.116.000 54.629.000 56.431.000 56.877.000 52.821.000
Regnskap for  U Aandahls Eftf AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 65.284.000 64.960.000 59.540.000 61.057.000 62.939.000
Driftskostnader -62.545.000 -76.330.000 -59.145.000 -59.873.000 -61.648.000
Driftsresultat 2.739.000 -11.371.000 394.000 1.184.000 1.292.000
Finansinntekter 2.996.000 8.622.000 2.970.000 5.362.000 2.860.000
Finanskostnader -637.000 -1.476.000 -4.192.000 -2.121.000 -6.126.000
Finans 2.359.000 7.146.000 -1.222.000 3.241.000 -3.266.000
Resultat før skatt 5.098.000 -4.225.000 -828.000 4.424.000 -1.975.000
Skattekostnad -499.000 2.422.000 174.000 -368.000 -646.000
Årsresultat 4.599.000 -1.802.000 -654.000 4.057.000 -2.622.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.361.000 39.606.000 41.851.000 64.525.000 66.452.000
Sum omløpsmidler 44.761.000 44.148.000 46.747.000 27.843.000 26.245.000
Sum eiendeler 54.122.000 83.754.000 88.598.000 92.368.000 92.697.000
Sum opptjent egenkapital 37.718.000 46.389.000 48.191.000 48.637.000 44.581.000
Sum egenkapital 40.116.000 54.629.000 56.431.000 56.877.000 52.821.000
Sum langsiktig gjeld 6.422.000 21.434.000 25.134.000 28.834.000 32.805.000
Sum kortsiktig gjeld 7.584.000 7.692.000 7.034.000 6.657.000 7.071.000
Sum gjeld og egenkapital 54.122.000 83.755.000 88.599.000 92.368.000 92.697.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 63.310.000 59.259.000 52.968.000 54.543.000 56.588.000
Andre inntekter 1.974.000 5.700.000 6.572.000 6.513.000 6.352.000
Driftsinntekter 65.284.000 64.960.000 59.540.000 61.057.000 62.939.000
Varekostnad -29.624.000 -40.194.000 -25.094.000 -28.135.000 -30.078.000
Lønninger -21.703.000 -20.258.000 -17.303.000 -18.057.000 -17.714.000
Avskrivning -196.000 -1.869.000 -1.994.000 -2.107.000 -2.059.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.022.000 -14.009.000 -14.754.000 -11.574.000 -11.797.000
Driftskostnader -62.545.000 -76.330.000 -59.145.000 -59.873.000 -61.648.000
Driftsresultat 2.739.000 -11.371.000 394.000 1.184.000 1.292.000
Finansinntekter 2.996.000 8.622.000 2.970.000 5.362.000 2.860.000
Finanskostnader -637.000 -1.476.000 -4.192.000 -2.121.000 -6.126.000
Finans 2.359.000 7.146.000 -1.222.000 3.241.000 -3.266.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.599.000 -1.802.000 -654.000 4.057.000 -2.622.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.384.000 6.937.000 4.514.000 4.340.000 3.829.000
Fast eiendom 0 27.492.000 29.170.000 30.848.000 32.526.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 284.000 480.000 569.000 885.000 1.314.000
Sum varige driftsmidler 284.000 27.972.000 29.740.000 31.733.000 33.840.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.693.000 4.697.000 7.597.000 28.452.000 28.783.000
Sum anleggsmidler 9.361.000 39.606.000 41.851.000 64.525.000 66.452.000
Varebeholdning 16.500.000 12.525.000 18.427.000 15.132.000 14.984.000
Kundefordringer 801.000 484.000 976.000 942.000 776.000
Andre fordringer 239.000 21.000 535.000 148.000 901.000
Sum investeringer 16.668.000 16.290.000 16.692.000 0 0
Kasse, bank 10.553.000 14.829.000 10.117.000 11.621.000 9.584.000
Sum omløpsmidler 44.761.000 44.148.000 46.747.000 27.843.000 26.245.000
Sum eiendeler 54.122.000 83.754.000 88.598.000 92.368.000 92.697.000
Sum opptjent egenkapital 37.718.000 46.389.000 48.191.000 48.637.000 44.581.000
Sum egenkapital 40.116.000 54.629.000 56.431.000 56.877.000 52.821.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.422.000 21.434.000 25.134.000 28.834.000 32.805.000
Leverandørgjeld 1.464.000 1.748.000 2.493.000 1.318.000 1.512.000
Betalbar skatt 0 0 0 880.000 923.000
Skyldig offentlige avgifter 3.958.000 3.385.000 2.757.000 2.628.000 2.806.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.162.000 2.559.000 1.784.000 1.831.000 1.830.000
Sum kortsiktig gjeld 7.584.000 7.692.000 7.034.000 6.657.000 7.071.000
Sum gjeld og egenkapital 54.122.000 83.755.000 88.599.000 92.368.000 92.697.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.177.000 36.456.000 39.713.000 21.186.000 19.174.000
Likviditetsgrad 1 5.9 5.7 6 4.2 3.7
Likviditetsgrad 2 3.7 4.1 4 1.9 1.6
Soliditet 74.1 65.2 63.7 61.6 57.0
Resultatgrad 4.2 -17.5 0.7 1.9 2.1
Rentedekningsgrad 4.3 -7.7 0.1 0.6 0.7
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.6 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 10.6 -3.3 3.8 7.1 4.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN SAMT TO STYREMEDLEMMER.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex