Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Uip Holding As
Juridisk navn:  Uip Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kværnerveien 5 Kværnerveien 5 Fax:
0192 Oslo 192 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919899271
Aksjekapital: 34.433.320 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/19/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.47%
Resultat  
  
-4083.69%
Egenkapital  
  
-128.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 13.794.000 11.946.000 0
Resultat: -95.137.000 -2.274.000 0
Egenkapital: -21.719.000 75.022.000 30.000
Regnskap for  Uip Holding As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.794.000 11.946.000 0
Driftskostnader -52.486.000 -11.482.000 0
Driftsresultat -38.692.000 464.000 0
Finansinntekter 12.689.000 10.266.000 0
Finanskostnader -69.135.000 -13.004.000 0
Finans -56.446.000 -2.738.000 0
Resultat før skatt -95.137.000 -2.274.000 0
Skattekostnad -1.604.000 1.604.000 0
Årsresultat -96.741.000 -670.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.961.000 144.608.000 0
Sum omløpsmidler 37.932.000 40.269.000 30.000
Sum eiendeler 130.893.000 184.877.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -149.811.000 -53.070.000 0
Sum egenkapital -21.719.000 75.022.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 149.289.000 55.670.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.322.000 54.185.000 0
Sum gjeld og egenkapital 130.892.000 184.877.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.794.000 11.946.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 13.794.000 11.946.000 0
Varekostnad -9.000 -539.000 0
Lønninger -7.978.000 -4.500.000 0
Avskrivning -170.000 -94.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -44.329.000 -6.349.000 0
Driftskostnader -52.486.000 -11.482.000 0
Driftsresultat -38.692.000 464.000 0
Finansinntekter 12.689.000 10.266.000 0
Finanskostnader -69.135.000 -13.004.000 0
Finans -56.446.000 -2.738.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -96.741.000 -670.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.604.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 818.000 397.000 0
Sum varige driftsmidler 818.000 397.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 92.142.000 142.607.000 0
Sum anleggsmidler 92.961.000 144.608.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 197.000 36.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 15.432.000 15.226.000 30.000
Sum omløpsmidler 37.932.000 40.269.000 30.000
Sum eiendeler 130.893.000 184.877.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -149.811.000 -53.070.000 0
Sum egenkapital -21.719.000 75.022.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 116.000 52.714.000 0
Sum langsiktig gjeld 149.289.000 55.670.000 0
Leverandørgjeld 851.000 861.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 336.000 25.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.019.000 584.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.322.000 54.185.000 0
Sum gjeld og egenkapital 130.892.000 184.877.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.610.000 -13.916.000 30.000
Likviditetsgrad 1 11.4 0.7
Likviditetsgrad 2 11.4 0.7 0
Soliditet -16.6 40.6 1
Resultatgrad -280.5 3.9
Rentedekningsgrad -0.6 0
Gjeldsgrad 1.5 0
Total kapitalrentabilitet -19.9 5.8 0
Signatur
22.10.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex