Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ulefoss Maskin Og Elektriske AS
Juridisk navn:  Ulefoss Maskin Og Elektriske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35944192
Ringsevja 29 Ringsevja 29 Fax: 35945392
3830 Ulefoss 3830 Ulefoss
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Nome
Org.nr: 916990588
Aksjekapital: 1.080.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/28/1968
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Johre Revisjon
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.22%
Resultat  
  
-37.14%
Egenkapital  
  
-6.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.699.000 5.176.000 5.560.000 5.848.000 6.101.000
Resultat: -288.000 -210.000 -172.000 -132.000 -39.000
Egenkapital: 3.080.000 3.304.000 3.473.000 3.608.000 3.711.000
Regnskap for  Ulefoss Maskin Og Elektriske AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.699.000 5.176.000 5.560.000 5.848.000 6.101.000
Driftskostnader -4.996.000 -5.393.000 -5.739.000 -5.990.000 -6.167.000
Driftsresultat -296.000 -218.000 -179.000 -143.000 -66.000
Finansinntekter 8.000 7.000 7.000 11.000 27.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 8.000 7.000 7.000 11.000 27.000
Resultat før skatt -288.000 -210.000 -172.000 -132.000 -39.000
Skattekostnad 63.000 42.000 37.000 29.000 7.000
Årsresultat -224.000 -168.000 -135.000 -102.000 -32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.203.000 1.291.000 1.452.000 1.161.000 1.319.000
Sum omløpsmidler 2.400.000 2.528.000 2.631.000 2.998.000 3.297.000
Sum eiendeler 3.603.000 3.819.000 4.083.000 4.159.000 4.616.000
Sum opptjent egenkapital 2.000.000 2.224.000 2.393.000 2.528.000 2.631.000
Sum egenkapital 3.080.000 3.304.000 3.473.000 3.608.000 3.711.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 523.000 515.000 611.000 550.000 905.000
Sum gjeld og egenkapital 3.603.000 3.819.000 4.084.000 4.158.000 4.616.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.699.000 5.176.000 5.456.000 5.848.000 6.101.000
Andre inntekter 0 0 104.000 0 0
Driftsinntekter 4.699.000 5.176.000 5.560.000 5.848.000 6.101.000
Varekostnad -3.115.000 -3.371.000 -3.717.000 -3.877.000 -3.965.000
Lønninger -1.482.000 -1.485.000 -1.514.000 -1.587.000 -1.665.000
Avskrivning -152.000 -203.000 -169.000 -191.000 -192.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -247.000 -334.000 -339.000 -335.000 -345.000
Driftskostnader -4.996.000 -5.393.000 -5.739.000 -5.990.000 -6.167.000
Driftsresultat -296.000 -218.000 -179.000 -143.000 -66.000
Finansinntekter 8.000 7.000 7.000 11.000 27.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 8.000 7.000 7.000 11.000 27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -224.000 -168.000 -135.000 -102.000 -32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 209.000 146.000 105.000 68.000 34.000
Fast eiendom 690.000 737.000 831.000 932.000 1.034.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 253.000 358.000 466.000 110.000 201.000
Sum varige driftsmidler 943.000 1.094.000 1.297.000 1.043.000 1.234.000
Sum finansielle anleggsmidler 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
Sum anleggsmidler 1.203.000 1.291.000 1.452.000 1.161.000 1.319.000
Varebeholdning 1.534.000 1.475.000 1.474.000 1.432.000 1.405.000
Kundefordringer 31.000 130.000 190.000 147.000 177.000
Andre fordringer 46.000 49.000 41.000 52.000 119.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 789.000 874.000 926.000 1.368.000 1.596.000
Sum omløpsmidler 2.400.000 2.528.000 2.631.000 2.998.000 3.297.000
Sum eiendeler 3.603.000 3.819.000 4.083.000 4.159.000 4.616.000
Sum opptjent egenkapital 2.000.000 2.224.000 2.393.000 2.528.000 2.631.000
Sum egenkapital 3.080.000 3.304.000 3.473.000 3.608.000 3.711.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 36.000 13.000 93.000 39.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 323.000 336.000 344.000 352.000 325.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 163.000 165.000 173.000 155.000 563.000
Sum kortsiktig gjeld 523.000 515.000 611.000 550.000 905.000
Sum gjeld og egenkapital 3.603.000 3.819.000 4.084.000 4.158.000 4.616.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.877.000 2.013.000 2.020.000 2.448.000 2.392.000
Likviditetsgrad 1 4.6 4 4.3 5.5 3.6
Likviditetsgrad 2 1.7 2 1.9 2.8 2.1
Soliditet 85.5 86.5 8 86.8 80.4
Resultatgrad -6.3 -4.2 -3.2 -2.4 -1.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -5.5 -4.2 -3.2 -0.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex