Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ulstein Legesenter AS
Juridisk navn:  Ulstein Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70018989
Postboks 205 Sjøgata 3 Fax: 70018970
6067 Ulsteinvik 6065 Ulsteinvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ulstein
Org.nr: 966951214
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 2/1/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hasund As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.92%
Resultat  
  
29.75%
Egenkapital  
  
-11.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.867.000 10.895.000 10.174.000 9.788.000 9.728.000
Resultat: 2.268.000 1.748.000 1.011.000 1.256.000 1.789.000
Egenkapital: 250.000 283.000 279.000 314.000 273.000
Regnskap for  Ulstein Legesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.867.000 10.895.000 10.174.000 9.788.000 9.728.000
Driftskostnader -9.538.000 -9.083.000 -9.092.000 -8.514.000 -7.937.000
Driftsresultat 2.329.000 1.812.000 1.083.000 1.274.000 1.791.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -62.000 -64.000 -73.000 -19.000 -3.000
Finans -61.000 -63.000 -72.000 -18.000 -2.000
Resultat før skatt 2.268.000 1.748.000 1.011.000 1.256.000 1.789.000
Skattekostnad -500.000 -404.000 -246.000 -315.000 -481.000
Årsresultat 1.768.000 1.344.000 765.000 941.000 1.308.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.342.000 2.116.000 2.985.000 3.891.000 2.143.000
Sum omløpsmidler 3.789.000 2.604.000 1.160.000 1.008.000 891.000
Sum eiendeler 5.131.000 4.720.000 4.145.000 4.899.000 3.034.000
Sum opptjent egenkapital 150.000 183.000 179.000 214.000 173.000
Sum egenkapital 250.000 283.000 279.000 314.000 273.000
Sum langsiktig gjeld 1.245.000 1.492.000 1.735.000 2.003.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 3.636.000 2.946.000 2.131.000 2.581.000 2.708.000
Sum gjeld og egenkapital 5.131.000 4.721.000 4.145.000 4.898.000 3.034.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.995.000 7.692.000 7.376.000 6.819.000 6.604.000
Andre inntekter 3.871.000 3.203.000 2.798.000 2.969.000 3.124.000
Driftsinntekter 11.867.000 10.895.000 10.174.000 9.788.000 9.728.000
Varekostnad -1.208.000 -1.261.000 -1.450.000 -1.321.000 -1.439.000
Lønninger -4.782.000 -4.514.000 -4.287.000 -4.104.000 -3.631.000
Avskrivning -891.000 -869.000 -996.000 -697.000 -532.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.657.000 -2.439.000 -2.359.000 -2.392.000 -2.335.000
Driftskostnader -9.538.000 -9.083.000 -9.092.000 -8.514.000 -7.937.000
Driftsresultat 2.329.000 1.812.000 1.083.000 1.274.000 1.791.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -62.000 -64.000 -73.000 -19.000 -3.000
Finans -61.000 -63.000 -72.000 -18.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.800.000 -1.340.000 -800.000 -900.000 -1.200.000
Årsresultat 1.768.000 1.344.000 765.000 941.000 1.308.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.342.000 2.116.000 2.985.000 3.891.000 2.143.000
Sum varige driftsmidler 1.342.000 2.116.000 2.985.000 3.891.000 2.143.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.342.000 2.116.000 2.985.000 3.891.000 2.143.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 106.000 0 0 6.000
Andre fordringer 340.000 244.000 107.000 244.000 217.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.373.000 2.198.000 1.014.000 763.000 669.000
Sum omløpsmidler 3.789.000 2.604.000 1.160.000 1.008.000 891.000
Sum eiendeler 5.131.000 4.720.000 4.145.000 4.899.000 3.034.000
Sum opptjent egenkapital 150.000 183.000 179.000 214.000 173.000
Sum egenkapital 250.000 283.000 279.000 314.000 273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000 28.000 24.000 44.000 53.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.245.000 1.492.000 1.735.000 2.003.000 53.000
Leverandørgjeld 317.000 211.000 210.000 521.000 269.000
Betalbar skatt 499.000 400.000 267.000 324.000 482.000
Skyldig offentlige avgifter 401.000 380.000 298.000 345.000 292.000
Utbytte -1.800.000 -1.340.000 -800.000 -900.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 618.000 614.000 557.000 492.000 464.000
Sum kortsiktig gjeld 3.636.000 2.946.000 2.131.000 2.581.000 2.708.000
Sum gjeld og egenkapital 5.131.000 4.721.000 4.145.000 4.898.000 3.034.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 153.000 -342.000 -971.000 -1.573.000 -1.817.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.5 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 1 0.9 0.5 0.4 0.4
Soliditet 4.9 6 6.7 6.4 9.0
Resultatgrad 19.6 16.6 10.6 1 18.4
Rentedekningsgrad 37.6 28.3 14.8 67.1 597.3
Gjeldsgrad 19.5 15.7 13.9 14.6 10.1
Total kapitalrentabilitet 45.4 38.4 26.2 2 59.1
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex