Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ultima-thule
Juridisk navn:  Ultima-thule
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40200405
Skogstien 1 Skogstien 1 Fax:
1386 Asker 1386 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 995614278
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/30/2010
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
26.67%
Egenkapital  
  
-1.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.000 11.000 19.000 6.000 55.000
Resultat: -11.000 -15.000 -24.000 -48.000 -12.000
Egenkapital: -614.000 -603.000 -588.000 -564.000 -516.000
Regnskap for  Ultima-thule
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.000 11.000 19.000 6.000 55.000
Driftskostnader -22.000 -27.000 -43.000 -53.000 -66.000
Driftsresultat -11.000 -15.000 -24.000 -48.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -11.000 -15.000 -24.000 -48.000 -12.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -15.000 -24.000 -48.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 45.000
Sum eiendeler 0 0 0 0 45.000
Sum opptjent egenkapital -614.000 -603.000 -588.000 -564.000 -516.000
Sum egenkapital -614.000 -603.000 -588.000 -564.000 -516.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 614.000 603.000 588.000 564.000 561.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 45.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.000 11.000 19.000 6.000 55.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.000 11.000 19.000 6.000 55.000
Varekostnad 0 0 0 -15.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -27.000 -43.000 -38.000 -66.000
Driftskostnader -22.000 -27.000 -43.000 -53.000 -66.000
Driftsresultat -11.000 -15.000 -24.000 -48.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -15.000 -24.000 -48.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 15.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 45.000
Sum eiendeler 0 0 0 0 45.000
Sum opptjent egenkapital -614.000 -603.000 -588.000 -564.000 -516.000
Sum egenkapital -614.000 -603.000 -588.000 -564.000 -516.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 612.000 603.000 587.000 564.000 561.000
Sum kortsiktig gjeld 614.000 603.000 588.000 564.000 561.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 45.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -614.000 -603.000 -588.000 -564.000 -516.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -1146.7
Resultatgrad - -136.4 -126.3 -800.0 -20.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad - -1.0 -1.1
Total kapitalrentabilitet -24.4
Signatur
29.02.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
ANETT MERETHE BJELKE
HANS REIDAR BJELKE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex