Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ulvasand Eiendom AS
Juridisk navn:  Ulvasand Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55112259
Søvikmarka 8 C/O Rolf A. Selseng Søvikmarka 8 Fax: 55112260
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 991402888
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 4/3/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorpartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.88%
Resultat  
  
-4.5%
Egenkapital  
  
18.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.214.000 1.263.000 2.570.000 3.784.000 576.000
Resultat: 531.000 556.000 -4.489.000 -61.000 -76.000
Egenkapital: 2.581.000 2.170.000 1.744.000 -9.000 52.000
Regnskap for  Ulvasand Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.214.000 1.263.000 2.570.000 3.784.000 576.000
Driftskostnader -420.000 -455.000 -6.899.000 -3.775.000 -382.000
Driftsresultat 794.000 808.000 -4.329.000 9.000 194.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -263.000 -253.000 -161.000 -70.000 -270.000
Finans -263.000 -253.000 -161.000 -70.000 -270.000
Resultat før skatt 531.000 556.000 -4.489.000 -61.000 -76.000
Skattekostnad -120.000 -131.000 -221.000 0 0
Årsresultat 411.000 425.000 -4.711.000 -61.000 -76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler -24.000 0 0 -38.000 0
Sum omløpsmidler 11.470.000 11.100.000 10.780.000 17.256.000 18.217.000
Sum eiendeler 11.446.000 11.100.000 10.780.000 17.218.000 18.217.000
Sum opptjent egenkapital 2.431.000 2.020.000 1.594.000 -159.000 -98.000
Sum egenkapital 2.581.000 2.170.000 1.744.000 -9.000 52.000
Sum langsiktig gjeld 8.600.000 8.600.000 8.900.000 14.934.000 15.784.000
Sum kortsiktig gjeld 265.000 330.000 136.000 2.293.000 2.381.000
Sum gjeld og egenkapital 11.446.000 11.100.000 10.780.000 17.218.000 18.217.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 1.550.000 2.825.000 0
Andre inntekter 1.214.000 1.263.000 1.020.000 959.000 576.000
Driftsinntekter 1.214.000 1.263.000 2.570.000 3.784.000 576.000
Varekostnad 0 0 -6.561.000 -3.299.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -420.000 -455.000 -338.000 -476.000 -365.000
Driftskostnader -420.000 -455.000 -6.899.000 -3.775.000 -382.000
Driftsresultat 794.000 808.000 -4.329.000 9.000 194.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -263.000 -253.000 -161.000 -70.000 -270.000
Finans -263.000 -253.000 -161.000 -70.000 -270.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 411.000 425.000 -4.711.000 -61.000 -76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler -24.000 0 0 -38.000 0
Sum anleggsmidler -24.000 0 0 -38.000 0
Varebeholdning 10.695.000 10.695.000 10.695.000 17.256.000 18.217.000
Kundefordringer 14.000 2.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 761.000 403.000 85.000 0 0
Sum omløpsmidler 11.470.000 11.100.000 10.780.000 17.256.000 18.217.000
Sum eiendeler 11.446.000 11.100.000 10.780.000 17.218.000 18.217.000
Sum opptjent egenkapital 2.431.000 2.020.000 1.594.000 -159.000 -98.000
Sum egenkapital 2.581.000 2.170.000 1.744.000 -9.000 52.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 -449.000 1.777.000 1.483.000
Sum langsiktig gjeld 8.600.000 8.600.000 8.900.000 14.934.000 15.784.000
Leverandørgjeld 71.000 99.000 195.000 430.000 258.000
Betalbar skatt 120.000 131.000 221.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 73.000 101.000 168.000 85.000 640.000
Sum kortsiktig gjeld 265.000 330.000 136.000 2.293.000 2.381.000
Sum gjeld og egenkapital 11.446.000 11.100.000 10.780.000 17.218.000 18.217.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.205.000 10.770.000 10.644.000 14.963.000 15.836.000
Likviditetsgrad 1 43. 33. 79. 7.5 7.7
Likviditetsgrad 2 2.9 1.2 0.6 0.1 0.1
Soliditet 22.5 19.5 16.2 -0.1 0.3
Resultatgrad 65.4 6 -168.4 0.2 33.7
Rentedekningsgrad 3 3.2 -26.9 0.1 0.7
Gjeldsgrad 3.4 4.1 5.2 -1914.1 349.3
Total kapitalrentabilitet 6.9 7.3 -40.2 0.1 1.1
Signatur
22.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex