Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Umoe Restaurants As
Juridisk navn:  Umoe Restaurants As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67555555
Postboks 260 Lysaker Torg 35 Fax:
1326 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 992249870
Aksjekapital: 240.000.000 NOK
Antall ansatte: 69
Etableringsdato: 1/21/2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: startup 325 08 as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.74%
Resultat  
  
-211.1%
Egenkapital  
  
-8.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 69.948.000 68.752.000 54.132.000 50.165.000 48.615.000
Resultat: -52.664.000 47.401.000 6.545.000 142.602.000 26.718.000
Egenkapital: 708.278.000 772.487.000 746.423.000 743.664.000 619.773.000
Regnskap for  Umoe Restaurants As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 69.948.000 68.752.000 54.132.000 50.165.000 48.615.000
Driftskostnader -88.981.000 -71.617.000 -83.696.000 -67.431.000 -64.209.000
Driftsresultat -19.032.000 -2.866.000 -29.565.000 -17.266.000 -15.594.000
Finansinntekter 146.980.000 83.391.000 70.301.000 198.175.000 80.616.000
Finanskostnader -180.611.000 -33.125.000 -34.192.000 -38.307.000 -38.305.000
Finans -33.631.000 50.266.000 36.109.000 159.868.000 42.311.000
Resultat før skatt -52.664.000 47.401.000 6.545.000 142.602.000 26.718.000
Skattekostnad -11.545.000 -21.337.000 -3.787.000 -18.711.000 -6.618.000
Årsresultat -64.209.000 26.064.000 2.759.000 123.891.000 20.100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.221.819.000 1.254.623.000 1.216.425.000 1.271.999.000 1.259.017.000
Sum omløpsmidler 477.732.000 378.455.000 323.820.000 239.662.000 151.686.000
Sum eiendeler 1.699.551.000 1.633.078.000 1.540.245.000 1.511.661.000 1.410.703.000
Sum opptjent egenkapital 468.278.000 532.487.000 506.423.000 503.664.000 379.773.000
Sum egenkapital 708.278.000 772.487.000 746.423.000 743.664.000 619.773.000
Sum langsiktig gjeld 916.710.000 796.686.000 727.854.000 719.430.000 769.390.000
Sum kortsiktig gjeld 74.562.000 63.905.000 65.968.000 48.567.000 21.540.000
Sum gjeld og egenkapital 1.699.550.000 1.633.078.000 1.540.245.000 1.511.661.000 1.410.703.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.552.000 64.161.000 45.772.000 45.458.000 42.792.000
Andre inntekter 15.396.000 4.590.000 8.360.000 4.707.000 5.823.000
Driftsinntekter 69.948.000 68.752.000 54.132.000 50.165.000 48.615.000
Varekostnad -322.000 -309.000 500.000 -500.000 0
Lønninger -56.462.000 -53.202.000 -49.829.000 -47.830.000 -47.707.000
Avskrivning -633.000 -581.000 -892.000 -1.009.000 -1.085.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.564.000 -17.525.000 -33.475.000 -18.092.000 -15.417.000
Driftskostnader -88.981.000 -71.617.000 -83.696.000 -67.431.000 -64.209.000
Driftsresultat -19.032.000 -2.866.000 -29.565.000 -17.266.000 -15.594.000
Finansinntekter 146.980.000 83.391.000 70.301.000 198.175.000 80.616.000
Finanskostnader -180.611.000 -33.125.000 -34.192.000 -38.307.000 -38.305.000
Finans -33.631.000 50.266.000 36.109.000 159.868.000 42.311.000
Konsernbidrag 0 44.868.000 -9.157.000 0 -1.645.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -64.209.000 26.064.000 2.759.000 123.891.000 20.100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 40.000 100.000
Sum Immatrielle midler 2.488.000 706.000 75.000 193.000 441.000
Fast eiendom 78.000 213.000 248.000 167.000 188.000
Maskiner anlegg 0 6.000 13.000 20.000 26.000
Driftsløsøre 1.653.000 1.929.000 2.380.000 2.881.000 3.531.000
Sum varige driftsmidler 1.730.000 2.148.000 2.641.000 3.068.000 3.745.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.217.600.000 1.251.768.000 1.213.708.000 1.268.739.000 1.254.830.000
Sum anleggsmidler 1.221.819.000 1.254.623.000 1.216.425.000 1.271.999.000 1.259.017.000
Varebeholdning 105.000 228.000 413.000 291.000 524.000
Kundefordringer 24.594.000 9.532.000 1.236.000 1.241.000 784.000
Andre fordringer 4.125.000 4.994.000 12.390.000 7.616.000 9.717.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 322.077.000 235.792.000 117.918.000 1.413.000 58.454.000
Sum omløpsmidler 477.732.000 378.455.000 323.820.000 239.662.000 151.686.000
Sum eiendeler 1.699.551.000 1.633.078.000 1.540.245.000 1.511.661.000 1.410.703.000
Sum opptjent egenkapital 468.278.000 532.487.000 506.423.000 503.664.000 379.773.000
Sum egenkapital 708.278.000 772.487.000 746.423.000 743.664.000 619.773.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 54.729.000 50.932.000 52.234.000 28.338.000 10.473.000
Sum langsiktig gjeld 916.710.000 796.686.000 727.854.000 719.430.000 769.390.000
Leverandørgjeld 10.449.000 4.024.000 4.287.000 1.879.000 1.628.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.238.000 3.913.000 3.740.000 3.456.000 3.337.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.145.000 5.036.000 5.707.000 14.894.000 6.102.000
Sum kortsiktig gjeld 74.562.000 63.905.000 65.968.000 48.567.000 21.540.000
Sum gjeld og egenkapital 1.699.550.000 1.633.078.000 1.540.245.000 1.511.661.000 1.410.703.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 403.170.000 314.550.000 257.852.000 191.095.000 130.146.000
Likviditetsgrad 1 6.4 5.9 4.9 4.9 7.0
Likviditetsgrad 2 6.4 5.9 4.9 5.0 7.1
Soliditet 41.7 47.3 48.5 49.2 43.9
Resultatgrad -27.2 -4.2 -54.6 -34.4 -32.1
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.9 4.7 1.7
Gjeldsgrad 1.4 1.1 1.1 1.0 1.3
Total kapitalrentabilitet 7.5 4.9 2.6 12.0 4.6
Signatur
13.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex