Undervannservice As
Juridisk navn:  Undervannservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91366008
Safirvegen 2 Safirvegen 2 Fax:
9022 Krokelvdalen 9022 Krokelvdalen
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 913319923
Aksjekapital: 463.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/17/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Balanse Regnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.13%
Resultat  
  
137.04%
Egenkapital  
  
64.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.961.000 2.182.000 1.894.000 2.581.000 1.654.000
Resultat: 90.000 -243.000 -93.000 97.000 -79.000
Egenkapital: 230.000 140.000 383.000 472.000 386.000
Regnskap for  Undervannservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.961.000 2.182.000 1.894.000 2.581.000 1.654.000
Driftskostnader -1.866.000 -2.421.000 -1.979.000 -2.470.000 -1.715.000
Driftsresultat 95.000 -239.000 -85.000 111.000 -61.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -4.000 -8.000 -15.000 -18.000
Finans -5.000 -4.000 -8.000 -15.000 -18.000
Resultat før skatt 90.000 -243.000 -93.000 97.000 -79.000
Skattekostnad 0 0 4.000 -8.000 3.000
Årsresultat 90.000 -243.000 -89.000 89.000 -76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 281.000 331.000 465.000 531.000 618.000
Sum omløpsmidler 155.000 16.000 243.000 374.000 12.000
Sum eiendeler 436.000 347.000 708.000 905.000 630.000
Sum opptjent egenkapital -242.000 -332.000 -89.000 0 -86.000
Sum egenkapital 230.000 140.000 383.000 472.000 386.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 205.000 207.000 325.000 429.000 244.000
Sum gjeld og egenkapital 435.000 347.000 708.000 905.000 630.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.961.000 2.182.000 1.894.000 2.581.000 1.654.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.961.000 2.182.000 1.894.000 2.581.000 1.654.000
Varekostnad -1.009.000 -1.179.000 -758.000 -907.000 -737.000
Lønninger -370.000 -707.000 -659.000 -1.044.000 -469.000
Avskrivning -94.000 -93.000 -93.000 -88.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -393.000 -442.000 -469.000 -431.000 -421.000
Driftskostnader -1.866.000 -2.421.000 -1.979.000 -2.470.000 -1.715.000
Driftsresultat 95.000 -239.000 -85.000 111.000 -61.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -4.000 -8.000 -15.000 -18.000
Finans -5.000 -4.000 -8.000 -15.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -3.000 0
Årsresultat 90.000 -243.000 -89.000 89.000 -76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 23.000 11.000 16.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 287.000 363.000 456.000 528.000 616.000
Sum finansielle anleggsmidler -6.000 -32.000 9.000 4.000 2.000
Sum anleggsmidler 281.000 331.000 465.000 531.000 618.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 125.000 43.000 296.000 6.000 129.000
Andre fordringer 42.000 42.000 42.000 42.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 326.000 0
Sum omløpsmidler 155.000 16.000 243.000 374.000 12.000
Sum eiendeler 436.000 347.000 708.000 905.000 630.000
Sum opptjent egenkapital -242.000 -332.000 -89.000 0 -86.000
Sum egenkapital 230.000 140.000 383.000 472.000 386.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 4.000 0
Leverandørgjeld 125.000 84.000 127.000 29.000 130.000
Betalbar skatt 0 0 0 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 37.000 55.000 132.000 144.000 67.000
Utbytte 0 0 0 -3.000 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 68.000 65.000 250.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 205.000 207.000 325.000 429.000 244.000
Sum gjeld og egenkapital 435.000 347.000 708.000 905.000 630.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -50.000 -191.000 -82.000 -55.000 -232.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.1 0.7 0.9 0.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0.1 0.7 0.9 0.1
Soliditet 52.9 40.3 54.1 52.2 61.3
Resultatgrad 4.8 -4.5 4.3 -3.7
Rentedekningsgrad 1 -59.8 -10.6 7.4 -3.4
Gjeldsgrad 0.9 1.5 0.8 0.9 0.6
Total kapitalrentabilitet 21.8 -68.9 12.3 -9.7
Signatur
06.03.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.03.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex