Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ungdomslaget Hatlestrendingen
Juridisk navn:  Ungdomslaget Hatlestrendingen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
5635 Hatlestrand 5635 Hatlestrand
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvinnherad
Org.nr: 993955701
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/29/1936
Foretakstype: FLI
Revisor: Eolus Vind Ab
Hovedpunkter i regnskapet
2009
Omsetning: 122.000
Resultat: -82.000
Egenkapital: -82.000
Regnskap for  Ungdomslaget Hatlestrendingen
Resultat 2009
Driftsinntekter 122.000
Driftskostnader -206.000
Driftsresultat -84.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Resultat før skatt -82.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 839.000
Sum omløpsmidler 140.000
Sum eiendeler 979.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -82.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.061.000
Sum gjeld og egenkapital 979.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 122.000
Varekostnad -60.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -146.000
Driftskostnader -206.000
Driftsresultat -84.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader 0
Finans 2.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat -82.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 839.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 839.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer -3.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 144.000
Sum omløpsmidler 140.000
Sum eiendeler 979.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -82.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.061.000
Sum kortsiktig gjeld 1.061.000
Sum gjeld og egenkapital 979.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -921.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet -8.4
Resultatgrad -68.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -12.9
Total kapitalrentabilitet -8.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex