Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ungdomslaget Heimdal
Juridisk navn:  Ungdomslaget Heimdal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74392470
Garstadveien 150 Garstadveien 150 Fax: 74392471
7900 Rørvik 7900 Rørvik
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Vikna
Org.nr: 984134681
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/6/1986
Foretakstype: FLI
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Jama Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.71%
Resultat  
  
7485.71%
Egenkapital  
  
9.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 104.000 140.000 1.538.000 1.011.000 1.196.000
Resultat: 531.000 7.000 397.000 170.000 -160.000
Egenkapital: 6.120.000 5.589.000 5.583.000 5.186.000 5.016.000
Regnskap for  Ungdomslaget Heimdal
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 104.000 140.000 1.538.000 1.011.000 1.196.000
Driftskostnader -509.000 -975.000 -1.703.000 -1.309.000 -1.547.000
Driftsresultat -405.000 -835.000 -164.000 -298.000 -351.000
Finansinntekter 936.000 843.000 561.000 469.000 191.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 936.000 843.000 561.000 469.000 191.000
Resultat før skatt 531.000 7.000 397.000 170.000 -160.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 531.000 7.000 397.000 170.000 -160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.684.000 4.789.000 4.709.000 4.689.000 4.471.000
Sum omløpsmidler 1.552.000 881.000 938.000 518.000 723.000
Sum eiendeler 6.236.000 5.670.000 5.647.000 5.207.000 5.194.000
Sum opptjent egenkapital 6.120.000 5.589.000 5.583.000 5.186.000 5.016.000
Sum egenkapital 6.120.000 5.589.000 5.583.000 5.186.000 5.016.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 116.000 80.000 64.000 21.000 178.000
Sum gjeld og egenkapital 6.236.000 5.669.000 5.647.000 5.207.000 5.194.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 64.000 106.000 911.000 550.000 731.000
Andre inntekter 40.000 34.000 627.000 461.000 464.000
Driftsinntekter 104.000 140.000 1.538.000 1.011.000 1.196.000
Varekostnad -63.000 -148.000 -289.000 -431.000 -632.000
Lønninger -11.000 -515.000 -623.000 -492.000 -537.000
Avskrivning -104.000 0 -8.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -331.000 -312.000 -783.000 -386.000 -378.000
Driftskostnader -509.000 -975.000 -1.703.000 -1.309.000 -1.547.000
Driftsresultat -405.000 -835.000 -164.000 -298.000 -351.000
Finansinntekter 936.000 843.000 561.000 469.000 191.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 936.000 843.000 561.000 469.000 191.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 531.000 7.000 397.000 170.000 -160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.383.000 2.487.000 2.407.000 104.000 15.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 802.000 802.000 802.000 438.000 438.000
Sum varige driftsmidler 3.185.000 3.289.000 3.209.000 542.000 453.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.499.000 1.499.000 1.499.000 4.147.000 4.018.000
Sum anleggsmidler 4.684.000 4.789.000 4.709.000 4.689.000 4.471.000
Varebeholdning 15.000 15.000 16.000 13.000 13.000
Kundefordringer 284.000 283.000 301.000 284.000 252.000
Andre fordringer 40.000 50.000 95.000 78.000 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.213.000 533.000 527.000 143.000 358.000
Sum omløpsmidler 1.552.000 881.000 938.000 518.000 723.000
Sum eiendeler 6.236.000 5.670.000 5.647.000 5.207.000 5.194.000
Sum opptjent egenkapital 6.120.000 5.589.000 5.583.000 5.186.000 5.016.000
Sum egenkapital 6.120.000 5.589.000 5.583.000 5.186.000 5.016.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 89.000 55.000 51.000 12.000 87.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 3.000 63.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 25.000 12.000 6.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 116.000 80.000 64.000 21.000 178.000
Sum gjeld og egenkapital 6.236.000 5.669.000 5.647.000 5.207.000 5.194.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.436.000 801.000 874.000 497.000 545.000
Likviditetsgrad 1 13.4 11.0 14.7 24.7 4.1
Likviditetsgrad 2 13.3 10.9 14.5 24.1 4.0
Soliditet 98.1 98.6 98.9 99.6 96.6
Resultatgrad -389.4 -596.4 -10.7 -29.5 -29.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 8.5 0.1 7.0 3.3 -3.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex