Unicut Frisør
Juridisk navn:  Unicut Frisør
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66803931
Trelastveien 12E Trelastveien 12E Fax:
1415 Oppegård 1415 Oppegård
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 991442499
Aksjekapital: 5.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/17/2007
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Saga Regnskap Skien As
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.38%
Resultat  
  
-473.24%
Egenkapital  
  
-82.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.696.000 2.666.000 2.894.000 2.970.000 2.698.000
Resultat: -407.000 -71.000 -290.000 156.000 196.000
Egenkapital: -899.000 -492.000 -421.000 -131.000 -243.000
Regnskap for  Unicut Frisør
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.696.000 2.666.000 2.894.000 2.970.000 2.698.000
Driftskostnader -2.087.000 -2.705.000 -3.169.000 -2.801.000 -2.498.000
Driftsresultat -391.000 -40.000 -275.000 169.000 201.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -31.000 -14.000 -13.000 -4.000
Finans -15.000 -31.000 -14.000 -13.000 -4.000
Resultat før skatt -407.000 -71.000 -290.000 156.000 196.000
Skattekostnad 0 0 0 -44.000 -61.000
Årsresultat -407.000 -71.000 -290.000 112.000 135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.000 90.000 122.000 147.000 234.000
Sum omløpsmidler 246.000 285.000 293.000 336.000 308.000
Sum eiendeler 305.000 375.000 415.000 483.000 542.000
Sum opptjent egenkapital -899.000 -492.000 -421.000 -131.000 -243.000
Sum egenkapital -899.000 -492.000 -421.000 -131.000 -243.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 254.000 113.000 223.000
Sum kortsiktig gjeld 1.204.000 867.000 582.000 502.000 563.000
Sum gjeld og egenkapital 305.000 375.000 415.000 484.000 543.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.665.000 2.615.000 2.835.000 2.917.000 2.690.000
Andre inntekter 31.000 51.000 59.000 53.000 8.000
Driftsinntekter 1.696.000 2.666.000 2.894.000 2.970.000 2.698.000
Varekostnad -248.000 -421.000 -312.000 -394.000 -339.000
Lønninger -1.071.000 -1.532.000 -2.094.000 -1.662.000 -1.361.000
Avskrivning -30.000 -32.000 -25.000 -43.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -738.000 -720.000 -738.000 -702.000 -750.000
Driftskostnader -2.087.000 -2.705.000 -3.169.000 -2.801.000 -2.498.000
Driftsresultat -391.000 -40.000 -275.000 169.000 201.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -31.000 -14.000 -13.000 -4.000
Finans -15.000 -31.000 -14.000 -13.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -407.000 -71.000 -290.000 112.000 135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 44.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 59.000 90.000 122.000 147.000 191.000
Sum varige driftsmidler 59.000 90.000 122.000 147.000 191.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 59.000 90.000 122.000 147.000 234.000
Varebeholdning 125.000 127.000 177.000 176.000 204.000
Kundefordringer 37.000 26.000 13.000 16.000 14.000
Andre fordringer 8.000 58.000 34.000 36.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 76.000 74.000 68.000 109.000 58.000
Sum omløpsmidler 246.000 285.000 293.000 336.000 308.000
Sum eiendeler 305.000 375.000 415.000 483.000 542.000
Sum opptjent egenkapital -899.000 -492.000 -421.000 -131.000 -243.000
Sum egenkapital -899.000 -492.000 -421.000 -131.000 -243.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 254.000 113.000 223.000
Leverandørgjeld 133.000 71.000 49.000 62.000 208.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 93.000 225.000 320.000 288.000 230.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 978.000 570.000 213.000 151.000 124.000
Sum kortsiktig gjeld 1.204.000 867.000 582.000 502.000 563.000
Sum gjeld og egenkapital 305.000 375.000 415.000 484.000 543.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -958.000 -582.000 -289.000 -166.000 -255.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.5 0.7 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2
Soliditet -294.8 -131.2 -101.4 -27.1 -44.8
Resultatgrad -23.1 -1.5 -9.5 5.7 7.4
Rentedekningsgrad -26.1 -1.3 -19.6 1 50.3
Gjeldsgrad -1.3 -1.8 -4.7 -3.2
Total kapitalrentabilitet -128.2 -10.7 -66.3 34.9 37.0
Signatur
20.08.2020
SIGNATUR
HEGG CECILIE VILHELMINE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex