Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Unik Eiendom As
Juridisk navn:  Unik Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62828888
Stubberudveien 8 Stubberudveien 8 Fax: 32084351
1900 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 989029223
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/23/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjonsfirmaet Flattum & Co As
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.9%
Resultat  
  
-1143.41%
Egenkapital  
  
-389.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.021.000 4.067.000 2.056.000 1.315.000 255.000
Resultat: -3.245.000 311.000 231.000 188.000 181.000
Egenkapital: -2.114.000 731.000 495.000 293.000 156.000
Regnskap for  Unik Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.021.000 4.067.000 2.056.000 1.315.000 255.000
Driftskostnader -4.020.000 -3.694.000 -1.899.000 -1.122.000 -78.000
Driftsresultat -2.998.000 372.000 157.000 193.000 177.000
Finansinntekter 11.000 0 137.000 0 4.000
Finanskostnader -258.000 -61.000 -63.000 -5.000 0
Finans -247.000 -61.000 74.000 -5.000 4.000
Resultat før skatt -3.245.000 311.000 231.000 188.000 181.000
Skattekostnad 0 -75.000 -30.000 -51.000 -19.000
Årsresultat -3.245.000 236.000 201.000 137.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.157.000 1.407.000 1.384.000 2.028.000 0
Sum omløpsmidler -954.000 1.235.000 746.000 542.000 281.000
Sum eiendeler 4.203.000 2.642.000 2.130.000 2.570.000 281.000
Sum opptjent egenkapital -2.614.000 631.000 395.000 193.000 56.000
Sum egenkapital -2.114.000 731.000 495.000 293.000 156.000
Sum langsiktig gjeld 1.166.000 0 0 1.600.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.151.000 1.911.000 1.634.000 677.000 125.000
Sum gjeld og egenkapital 4.203.000 2.642.000 2.129.000 2.570.000 281.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.757.000 3.834.000 1.150.000 1.315.000 255.000
Andre inntekter -736.000 233.000 906.000 0 0
Driftsinntekter 1.021.000 4.067.000 2.056.000 1.315.000 255.000
Varekostnad -2.230.000 -2.181.000 -827.000 -131.000 -2.000
Lønninger -559.000 -479.000 -12.000 -200.000 -14.000
Avskrivning -4.000 -3.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.227.000 -1.031.000 -1.060.000 -791.000 -62.000
Driftskostnader -4.020.000 -3.694.000 -1.899.000 -1.122.000 -78.000
Driftsresultat -2.998.000 372.000 157.000 193.000 177.000
Finansinntekter 11.000 0 137.000 0 4.000
Finanskostnader -258.000 -61.000 -63.000 -5.000 0
Finans -247.000 -61.000 74.000 -5.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.245.000 236.000 201.000 137.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.146.000 1.392.000 1.384.000 2.028.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 15.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.157.000 1.407.000 1.384.000 2.028.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.157.000 1.407.000 1.384.000 2.028.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 279.000 951.000 586.000 95.000 50.000
Andre fordringer 100.000 29.000 110.000 55.000 227.000
Sum investeringer 0 0 0 25.000 0
Kasse, bank 0 256.000 50.000 367.000 5.000
Sum omløpsmidler -954.000 1.235.000 746.000 542.000 281.000
Sum eiendeler 4.203.000 2.642.000 2.130.000 2.570.000 281.000
Sum opptjent egenkapital -2.614.000 631.000 395.000 193.000 56.000
Sum egenkapital -2.114.000 731.000 495.000 293.000 156.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.863.000 1.195.000 1.013.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.166.000 0 0 1.600.000 0
Leverandørgjeld 1.557.000 475.000 507.000 405.000 33.000
Betalbar skatt 0 75.000 30.000 51.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter -181.000 83.000 28.000 32.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -88.000 83.000 57.000 189.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 5.151.000 1.911.000 1.634.000 677.000 125.000
Sum gjeld og egenkapital 4.203.000 2.642.000 2.129.000 2.570.000 281.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.105.000 -676.000 -888.000 -135.000 156.000
Likviditetsgrad 1 -0.2 0.6 0.5 0.8 2.2
Likviditetsgrad 2 -0.2 0.6 0.5 0.9 2.3
Soliditet -50.3 27.7 23.3 11.4 55.5
Resultatgrad -293.6 9.1 7.6 14.7 69.4
Rentedekningsgrad -11.6 6.1 2.5 38.6
Gjeldsgrad 2.6 3.3 7.8 0.8
Total kapitalrentabilitet -71.1 14.1 13.8 7.5 64.4
Signatur
29.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex