Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Union Management AS
Juridisk navn:  Union Management AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23116900
V/Union Eiendomskapital As Postboks 1715 Vika V/Union Eiendomskapital As Bolette Brygge 1 Fax: 23116901
0121 Oslo 252 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994734261
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/21/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.43%
Resultat  
  
-26.32%
Egenkapital  
  
-53.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.369.000 16.599.000 18.489.000 14.753.000 14.854.000
Resultat: 4.152.000 5.635.000 7.416.000 5.373.000 3.844.000
Egenkapital: 100.000 214.000 167.000 101.000 100.000
Regnskap for  Union Management AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.369.000 16.599.000 18.489.000 14.753.000 14.854.000
Driftskostnader -13.171.000 -13.155.000 -12.120.000 -9.986.000 -11.049.000
Driftsresultat 1.198.000 3.444.000 6.369.000 4.767.000 3.804.000
Finansinntekter 2.955.000 2.191.000 1.061.000 625.000 94.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -15.000 -19.000 -54.000
Finans 2.954.000 2.190.000 1.046.000 606.000 40.000
Resultat før skatt 4.152.000 5.635.000 7.416.000 5.373.000 3.844.000
Skattekostnad -332.000 -888.000 -1.649.000 -1.348.000 -1.069.000
Årsresultat 3.820.000 4.747.000 5.766.000 4.025.000 2.776.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 177.000 694.000 177.000 157.000 806.000
Sum omløpsmidler 9.382.000 7.836.000 11.704.000 9.368.000 8.332.000
Sum eiendeler 9.559.000 8.530.000 11.881.000 9.525.000 9.138.000
Sum opptjent egenkapital 0 114.000 67.000 1.000 0
Sum egenkapital 100.000 214.000 167.000 101.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 8.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.445.000 8.308.000 11.714.000 9.425.000 9.038.000
Sum gjeld og egenkapital 9.559.000 8.530.000 11.881.000 9.526.000 9.138.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.369.000 16.599.000 18.489.000 14.753.000 14.854.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.369.000 16.599.000 18.489.000 14.753.000 14.854.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -8.241.000 -7.636.000 -7.287.000 -6.611.000 -4.921.000
Avskrivning 0 0 0 0 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.163.000 -3.216.000 -2.430.000 -3.375.000 -6.092.000
Driftskostnader -13.171.000 -13.155.000 -12.120.000 -9.986.000 -11.049.000
Driftsresultat 1.198.000 3.444.000 6.369.000 4.767.000 3.804.000
Finansinntekter 2.955.000 2.191.000 1.061.000 625.000 94.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -15.000 -19.000 -54.000
Finans 2.954.000 2.190.000 1.046.000 606.000 40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.934.000 -4.700.000 -5.700.000 -4.025.000 -2.776.000
Årsresultat 3.820.000 4.747.000 5.766.000 4.025.000 2.776.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 5.000 16.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 177.000 694.000 177.000 152.000 790.000
Sum anleggsmidler 177.000 694.000 177.000 157.000 806.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.561.000 3.055.000 2.539.000 3.788.000 2.613.000
Andre fordringer 6.638.000 4.576.000 997.000 607.000 5.457.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 183.000 204.000 189.000 265.000 262.000
Sum omløpsmidler 9.382.000 7.836.000 11.704.000 9.368.000 8.332.000
Sum eiendeler 9.559.000 8.530.000 11.881.000 9.525.000 9.138.000
Sum opptjent egenkapital 0 114.000 67.000 1.000 0
Sum egenkapital 100.000 214.000 167.000 101.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 8.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.000 8.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.500.000 1.150.000 680.000 932.000 2.414.000
Betalbar skatt 325.000 880.000 1.644.000 1.337.000 1.074.000
Skyldig offentlige avgifter 1.371.000 453.000 880.000 937.000 762.000
Utbytte -3.934.000 -4.700.000 -5.700.000 -4.025.000 -2.776.000
Annen kortsiktig gjeld 2.315.000 1.125.000 2.809.000 2.194.000 2.012.000
Sum kortsiktig gjeld 9.445.000 8.308.000 11.714.000 9.425.000 9.038.000
Sum gjeld og egenkapital 9.559.000 8.530.000 11.881.000 9.526.000 9.138.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -63.000 -472.000 -10.000 -57.000 -706.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 1 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 1 0.9 1 1.0 1.0
Soliditet 1 2.5 1.4 1.1 1.1
Resultatgrad 8.3 20.7 34.4 32.3 25.6
Rentedekningsgrad 1 3 424.6 283.8 72.2
Gjeldsgrad 94.6 38.9 70.1 93.3 90.4
Total kapitalrentabilitet 43.4 66.1 62.5 56.6 42.7
Signatur
30.08.2010
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex