Unipro Nord AS
Juridisk navn:  Unipro Nord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76128148
Ramnflauget Ramnflauget Fax: 76128200
8416 Sortland 8416 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 965614745
Aksjekapital: 100.032 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/20/1992
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.65%
Resultat  
  
242.57%
Egenkapital  
  
50.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 299.000 252.000 402.000 377.000 262.000
Resultat: 144.000 -101.000 17.000 38.000 -58.000
Egenkapital: 328.000 218.000 298.000 282.000 255.000
Regnskap for  Unipro Nord AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 299.000 252.000 402.000 377.000 262.000
Driftskostnader -152.000 -353.000 -384.000 -339.000 -320.000
Driftsresultat 148.000 -101.000 17.000 39.000 -58.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans -3.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 144.000 -101.000 17.000 38.000 -58.000
Skattekostnad -34.000 21.000 -1.000 -12.000 16.000
Årsresultat 110.000 -80.000 16.000 27.000 -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 282.000 105.000 84.000 85.000 96.000
Sum omløpsmidler 164.000 323.000 316.000 338.000 304.000
Sum eiendeler 446.000 428.000 400.000 423.000 400.000
Sum opptjent egenkapital 228.000 118.000 198.000 182.000 155.000
Sum egenkapital 328.000 218.000 298.000 282.000 255.000
Sum langsiktig gjeld 93.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 209.000 102.000 141.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 445.000 427.000 400.000 423.000 400.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 164.000 252.000 402.000 377.000 262.000
Andre inntekter 135.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 299.000 252.000 402.000 377.000 262.000
Varekostnad -15.000 -17.000 -21.000 -23.000 -66.000
Lønninger -43.000 -208.000 -219.000 -99.000 -126.000
Avskrivning -24.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -70.000 -126.000 -133.000 -199.000 -128.000
Driftskostnader -152.000 -353.000 -384.000 -339.000 -320.000
Driftsresultat 148.000 -101.000 17.000 39.000 -58.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans -3.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 110.000 -80.000 16.000 27.000 -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 36.000 15.000 16.000 28.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 212.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum varige driftsmidler 230.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 282.000 105.000 84.000 85.000 96.000
Varebeholdning 8.000 8.000 9.000 20.000 38.000
Kundefordringer 104.000 133.000 166.000 269.000 92.000
Andre fordringer 32.000 20.000 83.000 0 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 162.000 58.000 49.000 141.000
Sum omløpsmidler 164.000 323.000 316.000 338.000 304.000
Sum eiendeler 446.000 428.000 400.000 423.000 400.000
Sum opptjent egenkapital 228.000 118.000 198.000 182.000 155.000
Sum egenkapital 328.000 218.000 298.000 282.000 255.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 93.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 35.000 -1.000 19.000 49.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 131.000 80.000 75.000 83.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 44.000 23.000 47.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 209.000 102.000 141.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 445.000 427.000 400.000 423.000 400.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 140.000 114.000 214.000 197.000 159.000
Likviditetsgrad 1 6.8 1.5 3 2.4 2.1
Likviditetsgrad 2 6.5 1.5 3 2.3 1.9
Soliditet 73.7 51.1 74.5 66.7 63.8
Resultatgrad 49.5 -40.1 4.2 10.3 -22.1
Rentedekningsgrad 49.3
Gjeldsgrad 0.4 1 0.3 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 33.3 -23.7 4.3 9.2 -14.5
Signatur
03.05.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex