Unity AS
Juridisk navn:  Unity AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40454611
Vettreåsen 37 Vettreåsen 37 Fax:
1392 Vettre 1392 Vettre
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 968881558
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/1994 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ea Regnskap Espen Alm
Utvikling:
Omsetning  
  
-91.18%
Resultat  
  
-142.86%
Egenkapital  
  
-24.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.000 34.000 51.000 33.000 34.000
Resultat: -6.000 14.000 47.000 32.000 20.000
Egenkapital: 22.000 29.000 -29.000 -77.000 -109.000
Regnskap for  Unity AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.000 34.000 51.000 33.000 34.000
Driftskostnader -9.000 -14.000 -4.000 -1.000 -14.000
Driftsresultat -6.000 21.000 47.000 32.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 0 0 0
Finans 0 -6.000 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 14.000 47.000 32.000 20.000
Skattekostnad -1.000 44.000 0 0 0
Årsresultat -6.000 58.000 47.000 32.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 44.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 20.000 10.000 2.000
Sum eiendeler 43.000 44.000 20.000 10.000 2.000
Sum opptjent egenkapital -78.000 -71.000 -129.000 -177.000 -209.000
Sum egenkapital 22.000 29.000 -29.000 -77.000 -109.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21.000 15.000 50.000 87.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 43.000 44.000 21.000 10.000 2.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000 34.000 51.000 33.000 34.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.000 34.000 51.000 33.000 34.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -14.000 -4.000 -1.000 -14.000
Driftskostnader -9.000 -14.000 -4.000 -1.000 -14.000
Driftsresultat -6.000 21.000 47.000 32.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 0 0 0
Finans 0 -6.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 58.000 47.000 32.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 44.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 43.000 44.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 9.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 11.000 10.000 2.000
Sum omløpsmidler 0 0 20.000 10.000 2.000
Sum eiendeler 43.000 44.000 20.000 10.000 2.000
Sum opptjent egenkapital -78.000 -71.000 -129.000 -177.000 -209.000
Sum egenkapital 22.000 29.000 -29.000 -77.000 -109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 15.000 50.000 87.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 15.000 50.000 87.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 43.000 44.000 21.000 10.000 2.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -21.000 -15.000 -30.000 -77.000 -109.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.4 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0.4 0.2 0.1
Soliditet 51.2 65.9 -138.1 -770.0 -5450.0
Resultatgrad - 61.8 92.2 97.0 58.8
Rentedekningsgrad 3.5
Gjeldsgrad 1 0.5 -1.7 -1.1 -1.0
Total kapitalrentabilitet - 47.7 223.8 320.0 1000.0
Signatur
10.09.2020
STYRETS FORMANN.
Prokurister
10.09.2020
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex