Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Universal Music AS
Juridisk navn:  Universal Music AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22541400
Postboks 2645 Solli Drammensveien 88B Fax: 73515948
0203 Oslo 271 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914667208
Aksjekapital: 11.000.000 NOK
Antall ansatte: 56
Etableringsdato: 11/22/1958
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.62%
Resultat  
  
-73.53%
Egenkapital  
  
-11.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 362.724.000 340.215.000 310.976.000 300.673.000 287.228.000
Resultat: 5.319.000 20.097.000 32.111.000 14.083.000 22.439.000
Egenkapital: 39.279.000 44.210.000 33.606.000 28.272.000 36.122.000
Regnskap for  Universal Music AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 362.724.000 340.215.000 310.976.000 300.673.000 287.228.000
Driftskostnader -357.949.000 -319.573.000 -292.575.000 -298.591.000 -274.065.000
Driftsresultat 4.776.000 20.643.000 18.400.000 2.080.000 13.164.000
Finansinntekter 1.975.000 1.558.000 18.206.000 19.118.000 16.890.000
Finanskostnader -1.431.000 -2.104.000 -4.496.000 -7.114.000 -7.615.000
Finans 544.000 -546.000 13.710.000 12.004.000 9.275.000
Resultat før skatt 5.319.000 20.097.000 32.111.000 14.083.000 22.439.000
Skattekostnad -251.000 -5.141.000 -8.088.000 -4.019.000 -6.730.000
Årsresultat 5.068.000 14.955.000 24.022.000 10.064.000 15.709.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 157.727.000 182.686.000 148.644.000 370.294.000 487.570.000
Sum omløpsmidler 64.320.000 59.233.000 60.572.000 89.991.000 90.112.000
Sum eiendeler 222.047.000 241.919.000 209.216.000 460.285.000 577.682.000
Sum opptjent egenkapital 0 33.210.000 23.606.000 18.272.000 26.122.000
Sum egenkapital 39.279.000 44.210.000 33.606.000 28.272.000 36.122.000
Sum langsiktig gjeld 25.770.000 24.833.000 22.796.000 20.437.000 19.507.000
Sum kortsiktig gjeld 156.998.000 172.875.000 152.815.000 411.575.000 522.053.000
Sum gjeld og egenkapital 222.047.000 241.918.000 209.217.000 460.284.000 577.682.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 362.724.000 340.215.000 310.976.000 300.673.000 287.228.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 362.724.000 340.215.000 310.976.000 300.673.000 287.228.000
Varekostnad -225.732.000 -193.751.000 -180.927.000 -170.587.000 -161.925.000
Lønninger -45.482.000 -41.915.000 -38.074.000 -54.584.000 -39.724.000
Avskrivning -1.617.000 -1.532.000 -1.882.000 -1.716.000 -1.919.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -85.118.000 -82.375.000 -71.692.000 -71.704.000 -70.497.000
Driftskostnader -357.949.000 -319.573.000 -292.575.000 -298.591.000 -274.065.000
Driftsresultat 4.776.000 20.643.000 18.400.000 2.080.000 13.164.000
Finansinntekter 1.975.000 1.558.000 18.206.000 19.118.000 16.890.000
Finanskostnader -1.431.000 -2.104.000 -4.496.000 -7.114.000 -7.615.000
Finans 544.000 -546.000 13.710.000 12.004.000 9.275.000
Konsernbidrag 0 0 -18.689.000 -17.914.000 -19.156.000
Utbytte -10.000.000 -25.000.000 0 0 0
Årsresultat 5.068.000 14.955.000 24.022.000 10.064.000 15.709.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.720.000 28.816.000 25.970.000 24.009.000 20.955.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.421.000 5.700.000 5.340.000 3.293.000 3.171.000
Sum varige driftsmidler 5.421.000 5.700.000 5.340.000 3.293.000 3.171.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.585.000 148.170.000 117.334.000 342.991.000 463.444.000
Sum anleggsmidler 157.727.000 182.686.000 148.644.000 370.294.000 487.570.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.364.000 5.343.000 7.907.000 9.128.000 17.300.000
Andre fordringer 60.246.000 52.329.000 50.895.000 79.280.000 71.376.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.710.000 1.561.000 1.770.000 1.583.000 1.436.000
Sum omløpsmidler 64.320.000 59.233.000 60.572.000 89.991.000 90.112.000
Sum eiendeler 222.047.000 241.919.000 209.216.000 460.285.000 577.682.000
Sum opptjent egenkapital 0 33.210.000 23.606.000 18.272.000 26.122.000
Sum egenkapital 39.279.000 44.210.000 33.606.000 28.272.000 36.122.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.770.000 24.833.000 22.796.000 20.437.000 19.507.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 25.770.000 24.833.000 22.796.000 20.437.000 19.507.000
Leverandørgjeld 543.000 816.000 78.000 20.000 368.000
Betalbar skatt 1.327.000 4.410.000 588.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.685.000 3.530.000 2.514.000 1.161.000 1.373.000
Utbytte -10.000.000 -25.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 141.443.000 139.118.000 149.635.000 410.394.000 520.312.000
Sum kortsiktig gjeld 156.998.000 172.875.000 152.815.000 411.575.000 522.053.000
Sum gjeld og egenkapital 222.047.000 241.918.000 209.217.000 460.284.000 577.682.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -92.678.000 -113.642.000 -92.243.000 -321.584.000 -431.941.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2
Soliditet 17.7 18.3 16.1 6.1 6.3
Resultatgrad 1.3 6.1 5.9 0.7 4.6
Rentedekningsgrad 3.3 9.8 4.1 0.3 3.9
Gjeldsgrad 4.7 4.5 5.2 15.3 15.0
Total kapitalrentabilitet 3 9.2 17.5 4.6 5.2
Signatur
07.11.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex