Uno-Auksjon AS
Juridisk navn:  Uno-Auksjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51690190
Vigdelsvegen 1 Vigdelsvegen 1 Fax: 51690191
4053 Ræge 4053 Ræge
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 983033148
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/15/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sandnes Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.14%
Resultat  
  
10.11%
Egenkapital  
  
-0.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.416.000 2.719.000 2.921.000 2.820.000 2.387.000
Resultat: 730.000 663.000 1.220.000 1.034.000 771.000
Egenkapital: 400.000 404.000 407.000 400.000 401.000
Regnskap for  Uno-Auksjon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.416.000 2.719.000 2.921.000 2.820.000 2.387.000
Driftskostnader -1.673.000 -2.041.000 -1.688.000 -1.747.000 -1.565.000
Driftsresultat 743.000 678.000 1.234.000 1.073.000 821.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader -14.000 -15.000 -15.000 -40.000 -53.000
Finans -13.000 -15.000 -15.000 -39.000 -50.000
Resultat før skatt 730.000 663.000 1.220.000 1.034.000 771.000
Skattekostnad -169.000 -166.000 -313.000 -293.000 -216.000
Årsresultat 560.000 497.000 907.000 741.000 556.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 333.000 456.000 579.000 280.000 321.000
Sum omløpsmidler 1.001.000 774.000 1.337.000 1.373.000 996.000
Sum eiendeler 1.334.000 1.230.000 1.916.000 1.653.000 1.317.000
Sum opptjent egenkapital 0 4.000 7.000 0 1.000
Sum egenkapital 400.000 404.000 407.000 400.000 401.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 15.000 16.000 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 926.000 811.000 1.493.000 1.246.000 916.000
Sum gjeld og egenkapital 1.334.000 1.230.000 1.916.000 1.652.000 1.317.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.416.000 2.719.000 2.921.000 2.820.000 2.387.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.416.000 2.719.000 2.921.000 2.820.000 2.387.000
Varekostnad -66.000 -76.000 -50.000 -162.000 -212.000
Lønninger -813.000 -738.000 -737.000 -734.000 -728.000
Avskrivning -122.000 -124.000 -87.000 -71.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -672.000 -1.103.000 -814.000 -780.000 -545.000
Driftskostnader -1.673.000 -2.041.000 -1.688.000 -1.747.000 -1.565.000
Driftsresultat 743.000 678.000 1.234.000 1.073.000 821.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader -14.000 -15.000 -15.000 -40.000 -53.000
Finans -13.000 -15.000 -15.000 -39.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -564.000 -500.000 -900.000 -742.000 -565.000
Årsresultat 560.000 497.000 907.000 741.000 556.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 333.000 456.000 579.000 280.000 321.000
Sum varige driftsmidler 333.000 456.000 579.000 280.000 321.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 333.000 456.000 579.000 280.000 321.000
Varebeholdning 27.000 51.000 314.000 64.000 132.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 125.000 106.000 226.000 157.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 849.000 618.000 797.000 1.152.000 799.000
Sum omløpsmidler 1.001.000 774.000 1.337.000 1.373.000 996.000
Sum eiendeler 1.334.000 1.230.000 1.916.000 1.653.000 1.317.000
Sum opptjent egenkapital 0 4.000 7.000 0 1.000
Sum egenkapital 400.000 404.000 407.000 400.000 401.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 15.000 16.000 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 15.000 16.000 6.000 0
Leverandørgjeld 15.000 22.000 173.000 100.000 27.000
Betalbar skatt 177.000 167.000 304.000 286.000 216.000
Skyldig offentlige avgifter 39.000 33.000 29.000 29.000 24.000
Utbytte -564.000 -500.000 -900.000 -742.000 -565.000
Annen kortsiktig gjeld 132.000 88.000 88.000 89.000 84.000
Sum kortsiktig gjeld 926.000 811.000 1.493.000 1.246.000 916.000
Sum gjeld og egenkapital 1.334.000 1.230.000 1.916.000 1.652.000 1.317.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 75.000 -37.000 -156.000 127.000 80.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 0.9 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.7 1.1 1.0
Soliditet 3 32.8 21.2 24.2 30.4
Resultatgrad 30.8 24.9 42.2 38.0 34.4
Rentedekningsgrad 53.1 45.2 82.3 26.9 15.5
Gjeldsgrad 2.3 2 3.7 3.1 2.3
Total kapitalrentabilitet 55.8 55.1 64.4 65.0 62.6
Signatur
19.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex